Korisno

Kako da poboljšate svoje komunikacione veštine?

📌 Razvijene komunikacione sposobnosti su dragocene u poslovnom kontekstu. One su značajna veština za svakog ko u svom radu dolazi u kontakt sa drugim ljudima, a mogu unaprediti i naše privatne veze.

👉 Na svu sreću, dobre komunikacione veštine nisu nešto sa čim moraš da se rodiš, već mogu da se vežbaju! Zato danas delimo par saveta o tome kako da poboljšate svoje komunikacione veštine na radnom mestu, a i u životu.

  1. Vežbajte aktivno slušanje. 👂

Jedan od glavnih elemenata efektivne komunikacije je slušanje. Aktivno slušanje podrazumeva da ste pažljivo uključeni u razgovor sa željom da razumete drugu osobu i da joj odgovarate na osnovu onoga što je ona rekla. Neke od osnovnih tehnika koje se primenjuju tokom aktivnog slušanja su parafraziranje, sumiranje i postavljanje otvorenih pitanja.

  1. Budite jasni i precizni. 📢

Mnogi problemi u komunikaciji nastaju usled velike količine nepotrebnih informacija. Ključ efektivne komunikacije je jasna i, ukoliko je moguće, kratka poruka. Zato izbegavajte nepotrebne reči ili suviše ukrašen jezik. Eksplicitno definišite svoje ciljeve i šta je to što želite da prenesete svojoj publici. Ovo će vam pomoći da obuhvatite sve neophodne informacije, a pri tom eleminišete nepotrebne detalje.

  1. Planirajte i pripremite se unapred. 📝

Važno je znati šta i kako želite da kažete. Zato je priprema poželjna kad god je moguća. Ona ne mora da podrazumeva samo pripremanje za prezentaciju (ali i to). Pre ulaska u neki bitan razgovor, kao što je pregovaranje plate ili unapređenja, razmislite o celom mogućem toku razgovora. Razmislite o pitanjima koja se mogu javiti tokom razgovora, zahtevima za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima, kao i suprotnim mišljenjima kako biste mogli mirno i jasno da im priđete.

  1. Proverite da li su vas vaši sagovornici dobro razumeli. 👨‍👨‍👧‍👦

Obavezno proverite da li su drugi razumeli poruku koju ste želeli da prenesete. Ukoliko nisu, pokušajte da je pojasnite ili parafrazirajte ono što ste rekli kako bi i drugi razumeli.

  1. Održavajte kontakt očima. 👀

Bilo da vodite konverzaciju jedan na jedan ili se obraćate publici, održavanje kontakta očima podiže vašu kredibilnost i pokazuje da vam je stalo. U razgovoru jedan na jedan kontakt očima daje osobi znak da je slušate i da ste zainteresovani za ono što vam govori.

  1. Pazite na neverbalnu komunikaciju. 🥱

Naše facijalne ekspresije, položaj tela i gestovi u sebi sadrže mnoge bitne informacije. Obraćanje pažnje na neverbalnu komunikaciju može vam ukazati na to šta vaša publika misli i kako se oseća u vezi s tim što govorite. Pri tom, ne zaboravite i na sopstvene nevebralne znake. Naša verbalna i neverbalna poruka bi trebalo da bude usaglašena kako bi delovala uverljivo.

  1. Angažujte svoje slušaoce. 🎤

Uvucite svoje slušaoce u konverzaciju. Postavljajte pitanja i budite otvoreni za njihova mišljenja, tražite fidbek i sl.

Jer nam je stalo.

Preuzeto sa: Linkedin Centar Advice