Ostalo

Uspostavljeno Savjetodavno tijelo mladih Ujedinjenih nacija u BiH

Prvo Savjetodavno tijelo mladih Ujedinjenih nacija u BiH je uspostavljeno!

Upoznajte mlade osobe koji će raditi sa nama, dijeliti svoje ideje i prioritete za 🇺🇳🇧🇦 akciju za mlade.

Preuzeto sa: Instagram @unfpabih