IzdvajamoOrganizacije

Kreativni avgust: Poziv organizacijama da predstave svoj rad

Pridruži nam se na Festivalu „Kreativni avgust“

Pozivamo udruženja građana, klubove, neformalne, formalne grupe i pojedince da predstave svoj rad u okviru programa Kreativnog avgusta, te da zajedničkim snagama kreiramo sadržaje usmjerene na promociju pozitivnih vrijednosti i kreativnog izražaja.

Šta je Kreativni avgust?

Događaj koji ima za cilj da djeci i mladima koji ljeto provode u Banjoj Luci ponudi svakodnevne aktivnosti na otvorenom kroz učešće u muzičkim, sportskim, kreativnim i umjetničkim sadržajima. Sve aktivnosti u okviru programa manifestacije biće besplatne i odvijaće se svaki dan (osim nedjelje) u periodu od 18 do 20 časova.

Šta se od vas očekuje?

Da na interaktivan način predstavite svoj rad djeci i mladima, jedan ili više dana u periodu od 15.08. do 28.08.2022.

Kako da se uključite?

Zainteresovana udruženja, klubovi, formalne/neformalne grupe i pojedinci mogu se javiti putem mail-a: oc@zdravodaste.org, naše Facebook stranice Zdravo da ste OC, Instagrama, broja telefona 051 218 363 ili lično u Ulici Dr Mladena Stojanovića 10 (12-18 h).

Prijave su otvorene do 10.08.2022.

Preuzeto sa: Instagram @zdravodaste