Vijesti

Podrška sportu: Otvorene prijave za kategorizaciju sportista

Sportisti iz Banje Luke i ove godine imaju mogućnost da se prijave za gradsku stipendiju, na osnovu ostvarenih rezultata.

Prijave su otvorene, a zahtjev za kategorizaciju – Obrazac KS sa pratećom dokumentacijom potrebno je podnijeti najkasnije do 15. jula 2022. godine, putem protokola Gradske uprave Banja Luka (Prijemna kancelarija 16) Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Kategorizacija sportista se vrši na osnovu postignutih rezultata u periodu od 1. jula protekle godine do 1. jula tekuće godine, a kategorisani sportsisti će u narednoj budžetskoj godini primati sportsku stipendiju.

Kako su naveli iz Odjeljenja za društvene djelatnosti, ovaj vid podrške Grad Banja Luka dodjeljuje s namjerom da se kroz sistemska rješenja pruži puna podrška sportistima i njihovom daljem usavršavanju.

Sportisti se na osnovu ostavrenih rezultata razvrstavaju u četiri kategorije, i to:

  • zaslužni sportista,
  • sportista internacionalnog razreda,
  • sportista prvog razreda i
  • sportista drugog razreda.

Uz zahtjev za kategorizaciju (Obrazac KS), pored dokaza o ispunjenosti opštih uslova iz člana 10. Pravilnika, sportista je dužan dostaviti i :

  • uvjerenje o državljanstvu,
  • uvjerenje matičnog sportskog saveza kojim dokazuje da sportista nema potpisan profesionalni ugovor sa sportskom organizacijom,
  • uvjerenje o prebivalištu/boravištu,
  • uvjerenje da je aktivan član sportske oranizacije u kojoj je ostvario sportski rezultat, odnosno ispunjenje uslova za kategorizaciju,
  • zapisnik sa takmičenja ili službeni bilten međunarodne sportske federacije i nadležnog pripadajućeg sportskog saveza, ili podatke sa službenih internet stranica pripadajuće međunarodne federacije u skladu sa odredbama člana 3. Pravilnika,
  • kopiju tekućeg račna i broja računa banke koja ima sjedište u Republici Srpskoj.

Dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.

U nastavku preuzmite Obrazac KS, kao i:

Pravilnik o kategorizaciji sportista Grada Banja Luka

Pravilnik i izmjeni i dopunama kategorizacija sportista br. 23-20

Pravilnik o izimjeni i dopuni kategorizacija sportista br. 36-20

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su Ognjen Golić i Dejan Travar, Odjeljenje za društvene djelatnosti, telefon 051/244-444, lokal 714 i 713.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka