Vijesti

Uručeni ugovori: Grad podržao 36 projekata iz kulture

Grad Banja Luka sufinansiraće 36 projekata iz oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 142.500 KM.

Ugovori o sufinansiranju ovih projekata izabranih putem javnog poziva, uručeni su danas predstavnicima udruženja građana.

Savjetnica gradonačelnika za kulturu i socijalnu politiku Mirna Savić – Banjac kazala je da se radi na tome da se obezbijede što veća sredstva za podršku projekata iz kulture.

-Veliki je broj kvalitetnih projekata koji će obogatiti kulturne sadržaje u našem gradu – navela je ona.

Dodala je da je u toku izrada Akcionog plana, dokumenta koji će obezbijediti da se ciljevi iz Strategije razvoja kulture grada Banje Luke mogu realno realizovati.

Šef Odsjeka za kulturu, socijalnu zaštitu, udruženja građana i vjerske zajednice Nevena Blagojević – Podrić kazala je da je iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti podržano 12 projekata, iz pozorišne umjetnosti sedam projekta, iz oblasti izdavaštva i umjetničke interpretacije kulturnog nasljeđa po četiri, te po tri projekta iz oblasti filmske umjetnosti, vizuelnih umjetnosti i književnosti.

Naime, na javni konkurs prijavljeno je 66 projektnih prijedloga, od kojih je 57 razmatrano. Pravo prijave na javni konkurs imala su: udruženja iz oblasti kulture, ustanove iz oblasti kulture (čiji je osnivač Vlada Republike Srpske), pravno lice čija je osnovna djelatnost filmska produkcija, te fizičko lice – samostalni preduzetnik (što je novina u ovom javnom konkursu, a u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva. Projekte je razmatrala Komisija za vrednovanje projekata kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, imenovana od strane gradonačelnika, iz reda umjetnika i stručnjaka u kulturi.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka