IzdvajamoStipendije

Stipendije za master studij ili doktorat u Njemačkoj

Poziv za prijave – rok za prijavu: 07.08.2022.

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. dodjeljuje pune stipendije za magisterij, doktorat ili istraživački boravak u trajanju od najmanje tri semestra na univerzitetu u Njemačkoj.

Tražimo društveno ili politički angažovane studente i doktorande svih disciplina koji nisu stariji od 30 godina i mogu dokazati da posjeduju njemački jezik na nivou B2 Evropskog referentnog okvira.

Odličan akademski učinak i pozitivan osnovni stav prema demokratiji, pluralizmu i ljudskim pravima su također potrebni.

Preuzeto sa: kas.de