Zapošljavanje

Advokat Dragan Stanišić: Konkurs za posao

Zbog povećanja obima poslovanja prima se u radni odnos:

Advokatski pripravnik, jedan izvršilac, mjesto rada Banja Luka;

Opis poslova:

 • Vrši prijem, zavođenje i podjelu pošte,
 • Vrši otpremanje pošte,
 • Prati rokove i izvršenje postavljenih zadataka,
 • Vrši izradu dopisa, naloga i materijala,
 • Ažurira i odlaže dokumentaciju za arhivu,
 • Zastupa klijente uz nadzor advokata pred sudom prvog stepena na teritoriji cijele BiH;
 • Obavlja druge poslove po nalogu advokata u okviru stručne i radne sposobnosti.
  Pored ispunjavanja opštih uslova, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:
 • Odlično poznavanje maternjeg jezika u govoru i pismu;
 • Odlično poznavanje rada na računaru (MS Windows, MS Office)
 • Izražene vještine komunikacija;
 • Diplomirani pravnik (ili student završne godine)
 • Aktivan vozač B kategorije;

Idealan kandidat posjeduje:
Entuzijazam, volju za učenjem i napredovanjem, upornost i sistematičnost;
Odgovornost prema obavezama i definisanim rokovima;

Uz prijavu kandidati su dužni da podnesu isključivo:
Motivaciono pismo i kratku biografiju,

Prijave slati isključivo na e-mail adresu drstanisic@gmail.com, sa naznakom „Za konkurs advokatski pripravnik Ime i Prezime“.

Obavezno testiranje.
Zaključivanje ugovora o pripravničkom radu.
Mogućnost stalnog zaposlenja.
Plata po dogovoru + bonusi.
Preporuke dostaviti potpisane i sa brojem telefona osobe koja daje preporuku.

Pozivi radi intervencije za kandidate povlače automatsku diskvalifikaciju kandidata!
Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.

Kandidati koji uđu u uži krug biće kontaktirani i testirani.

Poslodavac zadržava pravo da ne izvrši prijem kandidata po ovom Konkursu.