Ostalo

Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu 6 scenarija za edukativne video sadržaje

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman eksperta/ice za izradu scenarija za 6 edukativnih video sadržaja.

OPIS ZADATKA: Pružatelj/ica usluga ima zadatak da kreira šest (6) scenarija za potrebe snimanja 6 kratkih edukativnih video sadržaja. Kako bi roditeljima olakšali razumijevanje tema u oblasti zdravog odrastanja za djecu predškolskog uzrasta, kreiraće se šest video sadržaja o temama koje uključuju tijelo, emocije, poštivanje različitosti, spolno i reproduktivno zdravlje i rodne i društvene norme. Trajanje svakog od video sadržaja je od 5 do 10 minuta a svaki od video sadržaja će predstavljati kombinaciju prezentacije same teme (znanje) i praktične izvedbe aktivnosti koju roditelji mogu raditi sa djecom kod kuće (vještina). Ekspert/ica će u ulozi facilitatora/ice prezentovati sadržaje u skladu sa kreiranim scenarijima kao dio snimanja video sadržaja namijenjenih roditeljima.

DONATOR: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA: 4. april 2022. – 30. maj 2022.

Ponude sa referencom poslati putem e-mail adrese adzekman@ipdbh.org najkasnije do 31.03.2022. do 17:00 sati.

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima se mogu poslati na navedenu e-mail adresu a rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 29.03. 2022.

Uvodne informacije

Institut za populaciju i razvoj (IPD) je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja. Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta IPD-a već 20 godina. Institut za populaciju i razvoj sprovodi koji odgovara na specifične potrebe roditelja djece predškolskog uzrasta da raspolažu informacijama, znanjem i vještinama da pravovremeno prepoznaju i adekvatno reaguju na potrebe djece od 4 do 6 godina s posebnim fokusom na edukaciju o reproduktivnom zdravlju i zdravim stilovima života. Projekt je nastao kao odgovor na potrebe roditelja da unaprijede nivo informacija i vještina koje su im potrebne kako bi se mogli uspješno nositi sa izazovima modernog roditeljstva te osigurati djeci okruženje potrebno za zdrav rast i razvoj. Inovativni program Zdravo odrastanje je kreiran po međunarodnim standardima te je u potpunosti prilagođen kontekstu BIH.

Opis zadatka i odgovornosti

Od pružatelja/ice usluga očekujemo sljedeće:

 • Prijedlog 6 scenarija za 6 edukativnih video sadržaja prema navedenim tematskim cjelinama
 • Prijedlog za vizualizaciju sadržaja opisanog u scenarijima
 • Finalizacija scenarija nakon dostavljenih komentara projektnog tima
 • Prezentovanje sadržaja na osnovu kreiranih scenarija u saradnji sa producentom video sadražaja
 • Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom IPD-a

Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:

 • Iskustvo u radu sa djecom u predškolskim ustanovama najmanje 10 godina
 • Završen studij Pedagoškog fakulteta (odsjek za Predškolski odgoj)
 • Iskustvo u kreiranju edukativnog video materijala o temama navednim u opisu Javnog poziva
 • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati
 • Znanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja prednost pri angažovanju eksperta/ice kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti
 • Pružatelj/ica usluga treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu

Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje scenarija je fiksan. Scenariji trebaju biti završeni i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljen IPD-u najkasnije do 30. april 2022. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Pružatelj/ica usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Finansijski prijedlog izrade scenarija sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada a kako bi ispunio/ila zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku
 • CV (biografija) sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima
 • Najmanje 2 rada koji su relevantni za ovaj poziv

Dodjela

Kriteriji za dodjelu

Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

– Nacrt 6 scenarija sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji pružatelj usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

– Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 4 ovog Poziva;

– Sposobnost prilagodbe kontekstu.

Finansijska ponuda (30%).

IPD zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

Informiranje eksperta/ice

Ekspert/ica koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavješten/a najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora. IPD nije dužan da informira eksperte/ice koji nisu odabrani o ishodu javnog poziva.

Preuzeto sa: mreza-mira.net