Grantovi

100 000 USD za promociju raznolikosti kulturnih izraza

​UNESKO je objavio Poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata zaštite i promocije raznolikosti kulturnih izraza.

Zahtjeve za finansiranje mogu podnijeti organi javne uprave, javne institucije, nevladine organizacije kao i međunarodne nevladine organizacije.

Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2022. godine a maksimalan iznos finansiranja po projektu je 100 000 američkih dolara. Detaljne informacije o pozivu dostupne su OVDJE.

Poziv se finansira iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost koji podržava projekte zemalja u razvoju usmjerene na strukturne promjenama kroz:

  • Uvođenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • Jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta javnog sektora i organizacija civilnog društva za koje se smatra da su neophodne da podrže održive lokalne i regionalne kulturne industrije i tržišta u zemljama u razvoju.

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju