Zapošljavanje

Plaćeno stažiranje u Evropskom parlamentu

Raspisan je konkurs Evropskog parlamenta za stažiranje u okviru Šumanovog programa stažiranja u Sekretarijatu i Evropskom parlamentu. Stažiranje je plaćeno, a mogu se prijaviti i kandidati iz BiH.

Šumanov program predviđa plaćeno stažiranje koje se odvija u jednoj od zvaničnih kancelarija Evropskog parlamenta, u Briselu, Luksemburgu i Strazburu, ili u nekoj od kancelarija u zemlji članici. Putem ovog programa, učesnik će steći uvid u rad EU institucija i Evropskog parlamenta, koji je ključni forum za donošenje političkih odluka i političku debatu u EU. Stažisti mogu raditi u oblasti unutarnje i spoljnje politike EU, finansija, prava, administracije, multijezičnosti, infrastrukture i logistike, komunikacija ili informacionih tehnologija.

Članovi Evropskog parlamenta mogu ponuditi plaćeno stažiranje u kancelariji u Briselu ili Strazburu. Stažista će imati uvid u rad članova Evropskog parlamenta.

Da bi aplicirali za Šumanov program stažiranja, kandidati moraju imati 18 ili više godina. Kandidat mora biti državljanin zemlje članice EU, ili zemlje pregovarača za članstvo. Neophodna je univerzitetska diploma, visok nivo znanja engleskog, francuskog ili njemačkog jezika.

Kandidati za stažiranje među članovima Evropskog parlamenta moraju imati 18 ili više godina. Kandidati moraju biti državljani zemlje članice EU, ili zemlje kandidata. Neophodna je diploma srednje škole, ili univerzitetska diploma.i visok nivo znanja jednog od zvaničnih jezika Evropske unije.

Stažisti su plaćeni između EUR816 i EUR1,339.

Da bi aplicirali, kandidati su u obavezi da direktno kontaktiraju Članove Evropskog parlamenta putem sledećeg linka: https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home

Prijave su u toku.

Detaljnije na:
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/work-with-us/traineeships

Preuzeto sa: CERK