Događaji

Radionica o medijskom izvještavanju o Ciljevima održivog razvoja

Radionica o medijskom izvještavanju o Ciljevima održivog razvoja koju je projekat pripremio za predstavnike medija, 24. i 25. februara 2022. godine u hotelu Mostar, Mostar. Radionice će početi 15:00 sati 24. februara.

Program obuke će se sastojati od dva dijela, pri čemu će prvi dio biti kratak uvod s fokusom na strateški dokument “Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH”, dok će drugi dio šire razraditi važnost uloge medija u pogledu navedenog Okvira te koncepta održivog razvoja općenito. Konkretnije, drugi dio programa obuke imat će za cilj osposobiti i opremiti predstavnike medija za razumijevanje, obradu i korištenje Ciljeva održivog razvoja u svom svakodnevnom radu.

Nadamo se Vašem prisustvu i druženju tokom ova dva dana. U prilogu dostavljamo dnevni red obuke. Molimo da vaše učešće potvrdite što ranije jer je broj mjesta ograničen, a rezervacije se vrše na bazi first come-first served.

Napominjemo da UNDP snosi sve troškove, uključujući smještaj i hranu, a može nadoknaditi i troškove prevoza.

Za više informacija, ljubazno Vas molimo da se obratite na:

Haris Daul, Communications Associate

E-mail: haris.daul@undp.org

Broj telefona: +387 61 403 536

Preuzeto sa: hocu.ba