Panel diskusija: Uloga organizacija civilnog društva

I ove srijede Vas pozivamo na našu, sada već tradicionalnu manifestaciju Srijedom na Filozofskom, u sklopu koje će se održati panel diskusija na temu ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA (22.12.2021. godine u 12 časova, amfiteatar 203).

Znate li šta rade organizacije civilnog društva u Banjoj Luci? Na ovoj panel diskusiji predstaviće vam se četiri organizacije, Fondacija Udružene žene,Zdravo da ste, Helsinški parlament građana Banjaluka, Humanitarna organizacija “Genesis Project”, čiji će članovi i osnivači odgovoriti na sva pitanja i nedoumice koje možete imati u vezi sa nevladinim sektorom.

DOBRODOŠLI!

Preuzeto sa: Instagram @filozofski_fakultet_banjaluka