Ostalo

Competitive College Club

Šta je EducationUSA BiH Competitive College Club (CCC)?

CCC klub pomaže najboljim učenicima srednjih škola i studentima državnih i privatnih univerziteta u BiH da apliciraju na američke univerzitete i da budu što konkurentniji u procesu prijave. CCC koristi model intenzivnog savjetovanja tokom perioda od 12 mjeseci (januar 2022.- januar 2023.g)
.
Koje su osnovne komponente CCCa 2022/2023?
Minimalni uvjet za prijavu: Odličan uspjeh u srednjoj školi (minimum 4,8 prosjek za prvi i drugi razred), i/ili prosjek od minimalno 8.0 na univerzitetu.
Obavezno pohađanje dva sastanka mjesečno tijekom školske godine: jedan sastanak s gostujućim predavačem i jedan sastanak fokusiran na aktivnosti za pripremu testa, i jedan sastanak sedmično tokom ljetnih praznika.
Volontiranje: 8 sati / mjesečno tijekom školske godine, 8 sati / tjedno tijekom ljeta,
Pohađanje Kluba knjige: razvijanje vještina čitanja i pisanja na engleskom jeziku čitanjem knjiga i pisanjem eseja na engleskom jeziku.
Kodeks ponašanja CCC-a.
Tko se može pridružiti?
Sudjelovanje je otvoreno za srednjoškolce 3. razreda kao i sve studente u BiH. Jedini drugi zahtjev je predanost. Učenici moraju prisustvovati svim sastancima koji se održavaju dva puta mjesečno tijekom školske godine i tjedno tijekom ljeta.CCC otvoren je za sve učenike bez obzira na nacionalnost, etničku pripadnost i ekonomsko stanje.
Kako se možete pridružiti?
Aplikacija za program:
https://forms.gle/Tju28768mPSKz4yKA
Kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani na intervju.

Preuzeto sa: American Corner Banja Luka