Korisno

Poslovni savjeti za mlade preduzetnice

Usmeravanje karijere ka pokretanju i razvijanju sopstvenog posla predstavlja značajan i smeo iskorak, koji odlikuje veliki potencijal ali i mnoštvo izazova. Činjenica je da moderne tehnologije otvaraju vrata širokom opusu poslova i različitim granama poslovanja da se razviju u ovom smislu, dok preduzimljiv karakter koji odlikuje mlađe generacije sve češće vodi mlade poslovne ljude u smeru samozapošljavana.

S druge strane, žensko preduzetništvo takođe beleži rast, te je u Srbiji procenat žena u biznisu na rukovodećim pozicijama, kao i preduzetnica 30% i takoreći poslovno raspoloženje na ovom planu ukazuje na veliki potencijal ka rastu i razvoju. U nadi da društvo u izvesnom smislu prerasta temu rodne ravnopravnosti kao diskutabilnu, a u smislu konstatovanja da savremeno doba postavlja ravnopravan odnos prema ženama u biznisu kao jedan od svojih zahteva, u ovom tekstu ćemo se baviti savetima za što uspešniji razvoj sopstvenog poslovanja za mlade preduzetnice.

Poslovni plan i ideja: Imajte na umu sve faktore uspešnosti

Za uspešno poslovanje je ideja od ključnog značaja, budući da od nje sve polazi i od nje zavisi vaše pozicioniranje na tržištu. S jedne strane, vrlo je važno da u svoju ideju verujete i da ne odstupate od svoje zamisli nakon određenih izazova i prepreka, koje će se izvesno desiti na svakom putu razvoja karijere, pa i prilikom razvoja sopstvenog biznisa. S druge strane, verovanje u ideju nije faktor kojji vas može sam po sebi dovesti do poslovnog uspeha. Poslovni svet po svojoj prirodi zahteva racionalnost, analitičnost i postupnost u pristupu tržištu. Zbog toga je, nakon inicijalne ideje i njenog razmatranja, vrlo važno načiniti pažljiv plan poslovanja i pristupa tržištu, klijentima i saradnicima. U okviru razvijanja poslovnog plana nemojte izostaviti pravnu i finansijsku stranu kao faktore razvoja poslovne strategije, te i uključivanje profesionalaca iz ovih domena u rad na postavljanju osnova vašeg poslovanja.

Poslovni prostor: Doprinesite efikasnosti organizacijom kancelarije

Zahtevi u domenu poslovnog prostora zavise od brojnih faktora, te morate imati u vidu specifične potrebe date grane poslovanja, odnosno industrije u koju se uključujete, kao i broj zaposlenih. U osnovi, vaša kancelarija mora biti funkcionalna u smislu da svi njeni elementi idu u prilog vašoj efikasnosti, kao i produktivnosti vaših zaposlenih. Radne površine moraju podržavati prostor koji zauzimaju računari i manipulisanje svom potrebnom kancelarijskom opremom na dnevnom nivou, te bi to trebalo da vam bude u fokusu. Elementi kancelarije koji podržavaju efikasnu organizaciju radnih procesa kao što su panoi i bele table, bi trebalo da budu pozicionirani tako da budu u vidokrugu zaposlenih tokom obavljanja radnih zadataka. Prostor za skladištenje je takođe od velike važnosti, tako da imajte na umu uključivanje adekvatnih komada nameštaja koji služe ovoj svrsi, kao i obezbeđivanje zaliha potrošnog kancelarijskog materijala.

Samousavršavanje: Stičite nove veštine i znanja

Ne biste li na najbolji način upravljali svojim poslovanjem i podržavali svoje zaposlene u njihovim radnim procesima, vrlo je važno da budete široko edukovani i stičete znanja u okviru različitih oblasti poslovanja. Potrudite se da se uključujete u različite seminare i programe, odlazite na predavanja i kurseve. Znanje jezika je takođe veoma važno za širenje posla i uspostavljanje eventualnih saradnji sa stranim kompanijama i pojedincima, te je preporuka za svakoga ko u određenom smislu predstavlja kompaniju, a naročito za vlasnika biznisa, da radi na sebi u ovom smislu. Imajte na umu da ste u očima klijenata i saradnika pre svega vi, a zatim i vaši zaposleni, personifikacija vašeg biznisa i ovo je jedan od razloga zbog kojih je važno da se kontinuirano bavite širenjem svojih znanja.

Kontakti i trendovi: Budite u toku sa razvojem tržišta

Networking je u izvesnom smislu ključ poslovnog napretka, te nemojte zanemarivati ostvarivanje kontakata i povezivanje sa potencijalnim saradnicima u različitim prilikama. Na proslave i okupljanja sličnog karaktera pozivajte predstavnike kompanija sa kojima ste ostvarili saradnju, odnosno one sa kojima pregovarate u vezi sa time, a još je važnije da se odazivate na ovakve pozive. Aktivno koristite Linkedin, te koristite mogućnosti ove platforme za networking, kao i za praćenje prethodno pomenutih prilka za samousavršavanje. Vrlo je važno da koristite sve izvore za praćenje aktuelnosti i trendova na tržištu, te da prilagođavate svoj odnos prema vođenju poslovanja novim zahtevima.

Ulazak u vode preduzetništva je izuzetno veliki korak i donošenjem ovakve poslovne odluke ćete se naći pred brojnim izazovima i značajnim odlukama koje će uticati na vaš uspeh. Potrudite se da budete na nivou zadatka, radite na sebi i svom poslovnom okruženju i uvek budite u toku sa aktuelnostima, ne rizikujući da propustite nijednu priliku za napredak. Srećno!

Napisao: Velibor Živkov

Velibor je lifestyle kolumnista za poznati magazin Ultra. Po struci industrijski dizajner odeće ali se bavi istraživanjem online kontenta i modnog marketinga. U slobodno vreme se bavi dizajnom keramike i fitnesom u stilu pravog milenijalca. Pratite ga na Instagramu za više modnih ideja i svakodnevnih inspiracija.

Preuzeto sa: hocu.ba