Ministarstva

Rezultati javnih konkursa za sufinansiranje projekata u kulturi za 2021. godinu

​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je danas rezultate javnih konkursa za sufinansiranje programa i projekata u kulturi za 2021. godinu, rezultate Javnog konkursa za sufinansiranje kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2021. godinu i Javnog konkursa za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja u Republici Srpskoj, prema kojima će biti sufinansirano ukupno 192 projekta u ukupnom iznosu od 670.000,00 KM.

Konkursi su raspisani 7. jula ove godine, a procjenu i stručno vrednovanje kvaliteta podnesenih projekata, na osnovu kriterijuma navedenih u svakom pojedinačnom konkursu, izvršile su stručne komisije, imenovane rješenjem ministra za svaku oblast posebno. U skladu s tim, stručne komisije su predložile i rang-liste projekata za sufinansiranje.

Iz oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti u svim kategorijama biće sufinansiran 31 projekat. U oblasti pozorišne produkcije sufinansira se 12 projekata, a 11 projekata u oblasti pozorišnih manifestacija. Takođe, Ministarstvo će sufinansirati 18 književnih manifestacija, 23 izdavačaka projekta, šest projekata u oblasti filmskih festivala, 17 projekata u oblasti vizuelne i multimedijalne umjetnosti, 25 projekata kulturno-umjetničkih društava i ansambala narodnih igara i pjesama te 32 projekata iz oblasti kulturnog nasljeđa.

Prema rezultatima Javnog konkursa za sufinansiranje projekata kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina za 2021. godinu Ministarstvo će sufinansirati 14 projekata ukupnim iznosom od 30.000,00 KM.

Za sufinansiranje programa rada reprezentativnih strukovnih udruženja u Republici Srpskoj izdvojeno je 50.000,00 KM.

Svi projekti i manifestacije biće realizovati u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom i preporučenim mjerama nadležnih institucija.

Rezultati navedenih javnih konkursa za 2021. godinu objavljeni su na portalu Vlade Republike Srpske (www.vladars.net) – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture