Proširena mobilna aplikacija o javnom prevozu

Mobilna aplikacija Bl Bus Tracker, koja omogućava jednostavno praćenje autobusa u javnom gradskom saobraćaju, proširena je informacijama o linijama koje održava prevoznik „Aldemo turs“. Riječ je o linijama broj: 13B, 14B, 3B i 20.

U aplikaciju su sada uključene sve gradske linije prevoznika: „Autoprevoz“, „Rale turs“ i „Aldemo turs“. Kako je najavljeno – u toku su pregovori u vezi sa uključivanjem u sistem i preostala dva prevoznika – „Bočac turs“ i „Pavlović turs“.

Ova mobilna aplikacija građanima je dostupna u Gugl plej prodavnici i omogućava praćenje trenutne pozicije autobusa, procijenjeno vrijeme dolaska autobusa, pretraživanje linija i stanica, pregled reda vožnje i sl.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka