Vijesti

Predviđene i subvencije za opremanje kabineta praktične nastave

Za banjalučke srednje stručne škole predviđene su subvencije za opremanje kabineta za praktičnu nastavu, kako bi učenici imali adekvatnu obuku za buduća radna mjesta.

Za ove namjene u budžetu je predviđeno ukupno 100.000 KM.

Odluka o postupku dodjele ovih subvencija naći će se pred odbornicima na sjednici gradskog parlamenta 13. jula. Po dobijanju „zelenog svjetla“, biće raspisan javni poziv za dodjelu ovih subvencija.

Kako je navedeno u predloženoj Odluci, dodjela subvencija ima za cilj da osigura moderno opremljene srednje stručne škole i obezbijedi kvalifikovanu radnu snagu za tržište rada.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka