Grantovi

Bugarska daje grantove za projekte u BiH – U fokusu zdravstvo, obrazovanje, razvoj infrastrukture

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Bugarske posredstvom Ambasade Republike Bugarske u BiH objavilo je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 30. juni 2021. godine.

Ciljevi projekta:

  • Povećan pristup obrazovanju kroz savremeni obrazovni proces i poboljšanje obrazovne infrastrukture obezbjeđivanjem boljih uslova za učenje i nastavu
  • Obezbjeđivanje bolje zdravstvene zaštite i poboljšan pristup zdravstvenim uslugama poboljšanjem zdravstvene infrastrukture
  • Poboljšanje životnog okruženja, razvoj infrastrukture i energetske efikasnosti

Na predmetni poziv se mogu prijaviti: jedinice lokalnih samouprava, obrazovne, zdravstvene i socijalne institucije, međunarodne i lokalne nevladine organizacije i međunarodne humanitarne organizacije.

Maksimalan iznos budžeta po projektu je 70.000 KM, a minimalan 7.000 KM.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE.

Preuzeto sa: ba.ekapija.com