Poziv za prijave za kratke obuke za državne službenike pri École Nationale d’Administration

Francuska visoka državna škola za administraciju (ENA) nudi brojne kratke obuke namijenjene međunarodnim državnim službenicima koji žele da se specijaliziraju u određenoj oblasti i to učestvujući na tačno izabranim obukama.

Obzirom na trenutnu zdravstvenu situaciju obuke će se održati online.

Ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini nudi stipendije koje pokrivaju troškove upisnine na obuku kako bi podstakla državne službenike i službenike iz velikih bosanskohercegovačkih gradova da učestvuju na ovim obukama.

Dostupne obuke

 • Negotiating within and with the European Union 2021 (PIC21-07 ASMS) / On line obuka na engleskom jeziku od 21. do 25. juna 2021. godine.

Link za opis obuke.

Uslovi

 • Biti državni službenik, zaposlenik javne ustanove ili saradnik
 • Diploma o završene 4 godine studija ili, u određenim slučajevima, izvršavati funkcije koje dokazuju jednake sposobnosti
 • Najmanje tri godine radnog iskustva
 • Kandidata mora izričito predložiti vlada ili javna uprava
 • Dobro poznavanje engleskog jezika, jezika na kojem se izvode obuke

Načini kandidatiranja

Prijaviti se na stranici ENAe najkasnije do 30.05.2021. godine :
https://candidature-formation.ena.fr/registration/action517/info/

Također poslati navedene dokumente najkasnije do 30.05.2021. godine do 12:00 sati na e-mail: sylvain.rigollet@diplomatie.gouv.fr

 • Motivaciono pismo za željenu obuku
 • CV u Europass formatu
 • Fotokopija pasoša
 • Ovjerena kopija najviše stečene diplome (s prevodom na francuski ili engleski jezik)
 • Pismo od nadležnog organa (poslodavca) o mogućnosti praćenja online obuke

Dobijanje stipendije Ambasade Francuske zavisi od prijema na izabranu obuku.

Preuzeto sa: Ambasada Francuske u BiH