Konkursi

Poziv foto-novinarima/kama i freelancerima – Novo lice lokalne politike!

Omladinska novinska asocijacija u BiH poziva foto-novinare/ke, freelancere/ice i medijske aktiviste/kinje da kreiraju foto-priče koje za cilj imaju predstaviti mladima u BiH inicijative i ideje aktuelnih mladih gradskih/općinskih/opštinskih vijećnika i vijećnica. Krajnji cilj je pokazati da postoje osviješteni mladi političari/ke koji djeluju u svojim zajednicama proaktivno i predstaviti ih kao primjere dobre prakse drugim mladim glasačima/icama iz cijele BiH.

Kako je to moguće?

Tako što Omladinska novinska asocijacija u BiH i Omladinski magazin Karike realiziraju projekat Sa politikom na Ti čiji je glavni cilj educirati i osvijestiti mlade ljude u BiH na temu lokalne politike, kako bismo osnažili njihove kapacitete da mijenjaju aktuelnu političku situaciju u BiH kroz bolje i pametnije izbore na lokalnom nivou.

Dobro, ako me to stvarno zanima, šta trebam još da znam?

Tvoj zadatak bi bio, uz mentorstvo urednika omladinskog magazina Karike, odabrati sagovornika/icu (gradskog/općinskog/opštinskog vijećnika/cu i/ili drugog mladog političara/ku), posjetiti ih u njihovoj lokalnoj zajednici te kroz fotografiju predstaviti najvažnije političke ciljeve koje planiraju realizirati u okviru mandata za koji su izabrani. Suština je zapravo kroz fotografiju predstaviti dobro lokalno političkog djelovanja spram određenog problema u lokalnoj zajednici. Pored inicijative Tvoj zadatak bi bio predstaviti ukratko i osobu koja stoji iza nje, njegovu/njenu viziju politike i razloge bavljenja istom te njeno/njegovo dosadašnje iskustvo bavljenja politikom na lokalnom nivou.

Super, šta treba da uradim ako želim da se prijavim!

Treba da pošalješ svoje ime i prezime, godište, grad iz kojeg dolaziš, CV/kratku biografiju te primjere dosadašnjeg rada na mail: redakcija.karike@gmail.com. Poziv je kontinuirano otvoren za prijavu svim mladim od 15 do 35 godina u periodu od maja do juna 2021.

Šta Ti sve nudimo?

Rad u omladinskom mediju, honorar za odrađenu foto-priču, kao i mogućnost za lično usavršavnje!

Ako imaš dodatnih pitanja, piši nam na redakcija.karike@gmail.com

Radujemo se Tvojoj prijavi!

Ova aktivnost se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Preuzeto sa: hocu.ba