Organizacije

Ugostiteljsko – trgovinsko – turistička škola Banja Luka uzor je u promociji zdravih životnih stilova

Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa Ugostiteljsko – trgovinsko turističkom školom u Banjoj Luci prepoznali smo baš ovu školu kao važan partner u okviru programa koje realizujemo, a tiču se zdravih životinih stilova i primjene “Programa Y” u formalnom obrazovanju.

Zbog toga smo održali sastanak gdje smo odlučili da ova škola postane ,,Škola izvrsnosti’’. Uz veoma profesionalan pristup profesora i stručnih saradnika ova škola je odličan model primjene “Programa Y” u saradnji sa srednjoškolcima. Ovaj sastanak je važan pokazatelj da se i tokom 2021. godine nastavlja promocija zdravih životnih stilova.Nadamo se da će naša saradnja trajati još dugi niz godinaIi da će biti ispunjena pozitivnim iskustvima, kao što je to bilo do sada.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta ,,Inicijativa mladića (Young Men Initiative – YMI): Promovisanje zdravijih životnih stilova i smanjenje interpersonalnog nasilja među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa III’’, koji je podržava Vlade Švicarske i organizacija CARE Njemačka.

Preuzeto sa: Perpetuum mobile