Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda za poziciju eksternih eksperata

Udruženje građana Centar za životnu sredinu za potrebe projekta “Eko BiH” potražuje izradu stručne ekspertize iz tri oblasti, i to: energetike, ekonomije i prava.

Cilj poziva je osnaživanje argumentacije organizacija civilnog društva iz oblasti zaštite životne sredine/okoliša, te efikasnijeg uključivanja u proces javnih konsultacija u zakonodavnom procesu iz oblasti obnovljivih izvora energije.

Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi se u saradnji sa Arhus centrom iz Sarajeva i Centrom za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Svrha ovog angažmana se ogleda u potrebi da pružalac usluge analizira nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije Republike Srpske i nacrt Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasnoj kogeneraciji Federacije BiH (dalje: Zakona), te na osnovu stručne analize pripremi komentare, sugestije i preporuke, odnosno izmjene istih nacrta Zakona, a koje će služiti u svrhu zagovaranja usvajanja ovih akata u što kvalitetnijem tekstu.

Otvorene pozicije:

  1. Stručni ekspert iz oblasti energetike (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta elektroenergetskog sistema) – jedna pozicija
  2. Stručni ekspert iz oblasti ekonomije (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta ekonomske opravdanosti) – jedna pozicija
  3. Stručni ekspert iz oblasti prava (Analiza i priprema komentara, prijedloga i amandmana na nacrte Zakona sa aspekta pravne usklađenosti sa međunarodnim sporazumima i EU direktivama) – jedna pozicija

Rok za podnošenje prijava za poziciju eksternih eksperata je 31. maj 2021. do 16.00 časova.

Detaljne informacije u vezi sa uslovima i načinom dostavljanja Vaše ponude (primjer finansijske ponude) možete pogledati na ovom linku. (ToR)

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu