Studentska konferencija „Analiza rada Ustavnog suda BiH“

Studentska konferencija „Analiza rada Ustavnog suda BiH“ održaće se na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci od 1. do 3. juna tekuće godine u organizaciji Studentskog saveza Pravnog fakulteta a pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske, predsjednice gospođe Željke Cvijanović i uz podršku Pravnog fakulteta.

Konferenciji će prisustvovati profesori sa Univerziteta u Banjoj Luci kao i studenti. Prvi dan će se održati predavanja o Ustavnom sudu BiH dok je 3. juna predviđen svečani ručak za organizatore i goste.

Danas su organizatori na sastanku, dobili podršku od uprave Fakulteta, dekana prof. dr Željka Mirjanića, prodekana za naučno-istraživački rad doc. dr Bojana Vlaškog i sekretara Dragana Miličića. Na sastanku ispred Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Studentskog saveza Pravnog fakulteta prisustvovao je potpredsjednik Rastko Vučić dok su ispred organizacionog odbora se predstavili Aleksandar Vasilić i Aleksej Indžić.

Organizacioni odbor Konferencije čine: Nataša Babić (predsjednica org. odbora), Tamara Aleksić, Boris Đukić, Aleksandar Vasilić, Filip Novaković i Aleksej Indžić.

Preuzeto sa: Instagram sspf_unibl