Organizacije

Mreža M.O.C.A.R.T. Republike Srpske i Institut Perpetuum mobile nosioci istraživanja za Omladinsku politiku 2021-2025

“Institutu za razvoj mladih i zajednice – Perpetuum mobile” Banja Luka i mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske ukazano je povjerenje od strane Ministarstva porodice omladine i sporta Vlade Republike Srpske kada je u pitanju sprovođenje istraživanja za Omladinsku politiku 2021 – 2025 Republike Srpske, te će upravo gore pomenute organizacije biti nosioci istraživanja.

Budući da se radi o jednom sveobuhvatnom dokumentu koji definiše strateške pravce djelovanja u naredne četiri godine usmjerene na poboljšanje položaja i životnih prilika mladih, a u odnosu na njihove potrebe, cjelokupan proces istraživanja sprovodiće se u saradnji sa Omladinskim savjetom Republike Srpske i Volonterskim servisom Republike Srpske.

Istraživanje će biti još jedna od komponenti projekta “Networking youth centers across BiH”.

Biljana Andrijević projekt menadžerica Instituta Perpetuum mobile i koordinatorica mreže M.O.C.A.R.T. Republike Srpske istakla je da istraživanje koje će se sprovoditi u narednom periodu predstavlja idealnu priliku da se ispitaju i potrebe omladinskih radnika, načini edukovanja u oblasti omladinskog rada, kao i verifikacija obuke od strane institucija.

“Ovo istraživanje predstavlja primjer dobre prakse u kontekstu povezivanja svih relevantnih aktera – institucija, omladinskog sektora i međunarodne zajednice, a sve s ciljem izrade strateškog dokumenta kroz koji će se razviti posebni programi i mjere koje treba da obezbjede bolje uslove za život i veći stepen učešća mladih u širem društvenom okruženju i procesima donošenja odluka”. dodala je Biljana.

Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Preuzeto sa: Perpetuum mobile