Ministarstva

Sedmica Kulture sjećanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske, a prema preporukama Koordinacionog tima za uspostavljanje i očuvanje kulture sjećanja i pamćenja predložilo je svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj da na primjeren način, a u skladu sa temama predmeta od nacionalnog značaja, obilježe nedjelju Kulture sjećanja i pamćenja u periodu od 19. 4. 2021. do 24. 4. 2021. godine.

U svim osnovnim i srednjim školama Republike Srpske nastavnici i učenici će, prema ponuđenim temama, koje su se našle u reformisanim programima predmeta od nacionalnog značaja, razgovarati o značaju kulture sjećanja i pamćenja, žrtvama zločina koji su se desili za vrijeme Drugog svjetskog rata i poslije, a posebna pažnja treba da se posveti žrtvama ustaškog zločina – genocida NDH u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina.

Škole treba da prilagode svoje aktivnosti kako bi sa učenicima, primjereno njihovom uzrastu, razgovarali o ovoj tematici i na prigodan način obilježili ovu nedjelju (izložbe u prostorijama škola-literarni i likovni radovi; u istraživačkom radu učenici mogu koristiti istraživačke sajtove kao i knjige dostupne u školskim bibliotekama: zbornici o Jasenovcu-Donjoj Gradini; bilježenje svjedočenja osoba koje su preživjele rat i slično).

Nastavnici koji su boravili u Izraelu, na seminaru u vezi sa kulturom sjećanja i pamćenja, koristeći pedagošku praksu i pedagoške alate Međunarodne škole za obrazovanje o Holokaustu Jad Vašem, treba da budu velika podrška za organizovanje planiranih aktivnosti u školama u kojima su zaposleni.

Takođe, na zvaničnoj internet stranici Republičkog pedagoškog zavoda nalazi se elektronska platforma Kultura sjećanja i pamćenja gdje nastavnici mogu, ukoliko imaju potrebu, dobiti informacije i podršku u vezi sa navedenim i drugim temama, te planiranim aktivnostima.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture