Grantovi

Alma Ras dodjeljuje grantove za društveno korisne eko projekte

Svjesni činjenice da je kvaliteta okoliša ključna za zdravlje svih nas, odnosno naš odnos prema njoj, Alma Ras odlučila je pokrenuti eko projekat koji će imati pozitivan učinak na kompletnu društvenu zajednicu. Ova kompanija podržat će udruženje koje ima društveno korisnu ideju, te onaj projekat koji odabere, u potpunosti će finansirati. Prednost će imati ona udruženja čije ideje budu održive i s dugoročnijim pozitivnim efektima.

“Pozivaju se sve zainteresovane organizacije/udruženja da prijave svoje projekte, a rok za prijavu je do 10. maja, 2021. godine. Formular možete pronaći ovdje ili na Alma Ras web stranici, a ispunjene prijave pošaljite na email adresu: ekoprojekat@alma-ras.com na kojoj također možete dobiti informacije koje su vam potrebne za prijavu”, saopćili su iz ove kompanije.

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za finansiranje EKO projekta kao društveno korisnog projekta, u okviru kojeg će biti dodijeljena tri granta u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od 5.000 KM.

“Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje. Ukoliko komisija procjeni da je projekat kvalitetan i da su potrebna veća sredstva od predviđenih može se donijeti odluka da se sredstva za dva projekta objedine u jedan”, navode iz kompanije.

Inače, Alma Ras je kompanija koja svoje poslovanje nastoji uskladiti sa zaštitom okoliša. Početkom prošle godine povukla je sve plastične kese iz svojih poslovnica, odnosno zamijenila ih s biorazgradivim i na taj način dala doprinos očuvanju životne sredine.

Pokrenut je i projekat razdvajanja i reciklaže, te pravilnog odlaganja otpada u sektoru proizvodnje. Na određenim lokacijama obezbijeđeni su prostori s adekvatnim spremnicima za odlaganje najlona, papira, plastike, kartona kao i kontejneri za odlaganje elektro materijala.

U narednom periodu ovaj projekat će se implementirati i u ostalim gradovima gdje se nalaze pogoni kompanije.

Preuzeto sa: akta.ba