Događaji

“Razgovori stručnjaka: Razgovori o vrbovanju, radikalizaciji i novim prijetnjama”

Atlantska inicijativa organizuje dva webinara pod nazivom “Razgovori stručnjaka: Globalni razgovori o regrutiranju, radikalizaciji i novim prijetnjama” koji će se realizovati u sklopu projekta “Istraživanje o negativnim efektima recipročne radikalizacije” finansijski podržanog od Ambasade Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini.

Prvi webinar će se održati 21.04.2021. godine, srijeda, od 11:00 do 13:30 sati pod nazivom “Rod, radikalizacija i regrutiranje”. Panel će biti posvećen temama koji se tiču online radikalizacije i na koji način stranice ‘meme’ na instagramu i facebooku služe za kreiranje propagande i privlačenje u radikalne skupine, pripadnicama ženskih desničarskih grupa koje regrutiraju nove članove putem društvenih mreža, te o muškoj superamciji, online mizogiji i globalnoj desnici.

Link za prijavu na webinar koji će se održati 21.04.2021. godine: https://us06web.zoom.us/webinar/register/3816171107049/WN_05uMKP-rQbKWt26afMGh7A

Drugi webinar će se održati 28.04.2021 godine, srijeda, od 11:00 do 13:30 sati pod nazivom “Trenutne prijetnje i novonastali trendovi”. Panel će biti posvećen temama koje se tiču kreiranja krajnje desničarskih paravojnih formacija u Ukrajini, sigurnosnim aspektima povranika iz Sirije i Iraka, te o geopolici desnice i utjecaju Rusije na globalnu desnicu.

Link za prijavu na webinar koji će se održati 28.04.2021. godine: https://us06web.zoom.us/webinar/register/2416171839198/WN_wCukb9NrQiSxZw02F-Ah-A

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće na webinarima i time obogatite našu diskusiju. Atlantska inicijativa je obezbjedila simultani prijevod sa BHS na engleski i sa engleskog na BHS jezike.

Za više informacije o dnevnom redu i biografijama govornika/ca i diskutanata/tica pogledajte dodatni dokument iz priloga.

Ukoliko imate dodatnih pitanja obratite nam se putem email atlantska.incijativa@gmail.com

Preuzeto sa: CAT BiH