Organizacije

Cerebra postala članica ERYICA-e

Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka postala je članica Evropske agencije za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA), međunarodne organizacije sa sjedištem u Luksemburgu. U decembru 2020. godine smo aplicirali za članstvo, te je odlukom Upravnog odbora ERYICA-a potvrđeno naše članstvo kao kooperativne organizacije članice.

Evropska agencija za informisanje i savetovanje za mlade (ERYICA) je nezavisna evropska organizacija, sastavljena od nacionalnih i regionalnih tijela i mreža za koordinaciju informisanja mladih. Radi na intenziviranju evropske i međunarodne saradnje u oblasti omladinskog informativnog rada i usluga. Razvija, podržava i promoviše kvalitetnu opštu informacionu politiku i praksu za mlade na svim nivoima kako bi se udovoljilo informacionim potrebama mladih i primjenili principi Evropske povelje o informisanju mladih.

ERYICA ima za cilj da podrži pravo mladih na potpune i pouzdane informacije, što im pomaže da donesu odluke sa kojima se suočavaju u svom životu i koja promoviše njihovu autonomiju, sposobnost kritičkog razmišljanja, te aktivno učešće u društvu.

Vrednosti koje promoviše ERIICA i njeni principi za opšti informativni rad za mlade opisani su u Evropskoj povelji o informisanju mladih.

Misija ERYICA-e je da nadalje podrži i razvije informisanje i savetovanje za mlade u Evropi i šire.

“Ovo je za nas važna stvar, jer jedna od oblasti kojom se bavimo jeste informisanje mladih, te biti dio velike evropske mreže organizacija koje se bave ovom važnom temom za mlade za nas predstavlja itekako podstrek za dalji nastavak u našem radu. Članstvo u ERYICA-i nam otvara niz mogućnosti i prilika, kao što su razmjena dobre prakse, znanja i ideja, učešće na obukama i treninzima za omladinske informativne radnike, podrška projektima na lokalnom i regionalnom nivou, pružanje pomoći i podrške našim aktivnostima i projektima, kao i druge korisne stvari za mlade”, istakli su u Cerebri.

Podsjećamo da je početkom novembra 2019. godine naša organizacija pokrenula prvi gradski informativni portal za mlade www.mladibl.com u sklopu projekta koji je za cilj imao povećanje informisanosti mladih ljudi o mogućnostima iz oblasti studiranja, mobilnosti, zapošljavanja, omladinske politike, formalne i neformalne edukacije, stupendijama, prilikama za usavršavanjem, institucijama Republike Srpske i slično.

Uskoro nove aktivnosti iz oblasti informisanja mladih.

Preuzeto sa: CEREBRA