Događaji

Prezentacija o stvarnoj koristi otvorene nauke za istraživače

Prezentacija ,,Koja je stvarna korist za istraživače od otvorene nauke i NI4OS – Evropa projekta’’ biće održana 2. marta 2021. godine putem video-linka.

Uputstvo za videokonferencijsku vezu će biti dostavljena blagovremeno svim registrovanim učesnicima, a registracija je moguća na ovom linku.

Organizator ove konferencije je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a događaj je namijenjena zaposlenim u naučnim ustanovama koji rade ili namjeravaju da rade na naučnoistraživačkim projektima, a naročito na projektima koje finansira Evropska komisija.

Takođe, namijenjena je i predstavnicima relevantnih ministarstava koji se bave zakonskim okvirima i propisima iz oblasti otvorene nauke. U okviru prezentacija će biti prikazan i praktičan primjer upotrebe otvorenih podataka, alata otvorenog koda, te otvorenih naučnoistraživačkih infrastruktura u cilju pravljenja sistema za automatsku klasifikaciju satelitskih snimaka. Prezentacija obuhvata i praktičan prikaz toka rada, te načina upotrebe otvorene nauke sa ciljem olakšavanja života naučnim radnicima.

U okviru prezentacije biće predstavljeni osnovni principi odgovornog istraživanja i inovacija, te njihova međusobna povezanost, kao i značaj primjene istih za naučno-istraživačke projekte. Osim navedenog, biće predstavljene i mogućnosti saradnje u okviru H2020 projekta NI4OS – Evropa. Kroz praktičnu sesiju učesnici će imati priliku da se upoznaju sa odabranim platformama za upravljanje otvorenim podacima.

Inače, otvorena nauka predstavlja novi pristup naučnom procesu, zasnovan na saradnji i novim načinima širenja znanja korišćenjem digitalnih tehnologija. Otvorena nauka podrazumijeva širenje principa otvorenosti na cjelokupni istraživački proces, podsticanje dijeljenja i saradnje što je ranije moguće, što podrazumijeva sistemsku promjenu načina na kojima se nauka i istraživanje baziraju. Važno je naglasiti i to da Evropska komisija preporučuje zemljama članicama da definišu politike kojima se zahtijeva slobodan pristup naučnoistraživačkim publikacijama i primarnim podacima koji se nastali kroz projekte finansirane iz javnih fondova.

Sve dodatne informacije o predavačima i programu prezentacije nalaze se u prilogu.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci