Pokrenuta Viber zajednica Savjetodavne linije za djecu i mlade “Plavi telefon”

“Plavi telefon” je besplatna savjetodavna linija za djecu i mlade koja posatoji od 2013 godine, a koja je dostupna na teritoriji cijele BIH bez obzira iz koje mreže djeca pozivala. Do danas je linija primila preko 22 000 poziva od strane djece i uputila preko 100 prijava sumnji na nasilje nad djecom.

Pored toga od decembra 2020. godine pružamo uslugu anonimnog chat savjetovanja na sajtu “Plavog telefona” www.plavitelefon.ba, preko kojeg se do danas javilo preko 120 djece.

Cilj “Plavog telefona” je savjetovanje ali i pružanje direktne pomoći i izaštite djeci, te s tim u vezi ostvarujemo blisku saradnju sa Centrima za socijalni rad, MUP-om i Ombudsmanima za prava djece.

Novi korak koji smo preduzeli je pokretanje Viber zajednice koja ima za cilj informisanje djece i mladih o aktivnostima Plavog telefona, ali i o načinima kako djeca i mladi mogu da se zaštite i potraže pomoć i podršku. Članovi zajednice će 2 do 3 puta sedmično primati edukativne tekstove i članke na teme prepoznavanja i zaštite od nasilja, usvajanje vještina emocionalne pismenosti, nenasilne komunikacije i odgovornog roditeljstva. Pored toga ova grupa će pružati i praktične savjete i informacije vezane za različite aktuelne događaje (pandemija COVID-19, zemljotresi i sl.)

Link Viber zajdenice: Pridruži se Plavi telefon https://invite.viber.com/?g2=AQACRDDXHAfc7UzqnJ%2FxMxWG0IbICIgKN5f94d2dkkPIvMdZb9B8lyIpQFeI8JqR na Viberu

Djeca i mladi nam se najviše obraćaju u vezi sa temama odnosa sa vršnjacima i porodicom, ali i nasilja unutar ovih grupa. Pored toga, aktuelne teme su i seksualno reproduktivno zdravlje i nasilje na internetu a pozivaocima su dostupni obučeni psiholozi i savjetnici sa dugoodišnjim iskustvom u radu sa djecom,mladima i roditeljima.

Plavi telefon je dostupan na besplatan broj 080 05 03 05 a chat savjetovanje na sajtu Plavog telefona svaki radni dan od 09:00 do 17:00.

*Aktivnosti koje sprovodi Plavi telefon podržane su od strane kompanije MTEL, a dio su i regionalnog projekata ,,Ublažavanje socio-ekonomskog uticaja COVID-19 na djecu na prostoru zapadnog Balkana i Turske“, kojeg finansira Europska Unija i UNICEF Bosna i Hercegovina.