Ministarstva

Ministar Rajčević: Stavljamo tačku na negativne pojave u visokom obrazovanju

​„Republika Srpska će pružiti odlučan odgovor na sve negativne pojave u oblasti visokog obrazovanja. Kontrolisaćemo izdavanje diploma, rad i angažman nastavnika i saradnika, ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti, a poseban akcent je saradnja sa nadležnim organima u Brčko Distriktu i Federaciji BiH.

Uočeno je da saradnja inspekcija nije na zadovoljavajućem nivou, a to je preduslov da bi operativno djelovali po ovim pitanjima”, poručio je ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, nakon prvog sastanka Komisije za borbu protiv negativnih pojava u visokom obrazovanju u Republici Srpskoj, održanom danas u prostorijama Ministarstva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drštvo Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičke uprave za inspekcijske poslove i Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske.

„Ovo je početak kraja priče o lažnim diplomama i svega što se u oblasti visokog obrazovanja u Srpskoj pojavljuje u negativnom kontekstu. Pozivam kolege u Federaciji i Brčko Distriktu da uložimo zajedničke napore kako bi se obračunali sa mešetarima koji zarad profita ili druge vrste interesa uništavaju sadašnje i buduće generacije”, naglasio je ministar Rajčević.

Na sastanku Komisije je dogovoreno da će Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske na sljedećem sastanku Komisije, planiranom 25.02.2021. godine, predložiti kriterijume i parametre za uvođenje sistema rangiranja kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj. Ova rang lista će služiti kao orijentir poslodavcima u javnom i realnom sektoru prilikom zapošljavanja, a u skladu sa najboljom evropskom i svjetskom praksom.

„Republička prosvjetna inspekcija će predložiti akcioni plan sveobuhvatne kontrole rada visokoškolskih ustanova. Komisija će nakon izvršene kontrole rada svih visokoškolskih ustanova Vladi Republike Srpske predočiti nalaze inspekcije sa prijedlozima daljeg postupanja u odnosu na eventualne uočene nedostatke”, rekao je ministar Srđan Rajčević.

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo će pristupiti reviziji Registra visokoškolskih ustanova sa fokusom na status zaposlenih nastavnika i saradnika.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo