Događaji

Konsultacije o EU smjernicama za podršku civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-27 u BiH

U okviru projekta Tehnička pomoč organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj (EU TACSO 3) koji finansira Europska Unija, zadovoljstvo nam je pozvati vas da učestvujete u konsultacijama o EU Smjernicama za podršku civilnom društvu u regionu proširenja za 2021-2027.

Konsultacije će se održati u ponedjeljak, 22. februara 2021 godine u 14:00 sata. Konsultacije se organizuju s ciljem revizije i ažuriranja Smjernica koje su već postojale i koje su korištene u periodu 2014 – 2020 godina.

Smjernice objašnjavaju kako će EU podržati civilno društvo u regiji u periodu od 2021 do 2027 godine, posebno kroz svoj instrument za civilno društvo. Smjernice su namijenjene trostrukoj publici:

*Za službenike u EU: pomoći im u pripremi i provođenju EU podrške civilnom društvu na Zapadnom Balkanu i u Turskoj; u praćenju efikasnosti podrške; i u analizi napredovanja stanja IPA korisnika u vezi sa civilnim društvom;

*Za kreatore politika i administratore na zapadnom Balkanu i u Turskoj: da razumiju standarde kojima DG NEAR teži u smislu podrške korisnika IPA-e civilnom društvu u kontekstu proširenja EU – posebno u smislu stvaranja povoljnijeg okruženja za poticanje participativne demokratije i uključivanja civilnog društva u kreiranje javnih politika i proces integracija u EU;

*Za civilno društvo u regiji: znati standarde prema kojima DG NEAR radi u smislu njihovih kapaciteta, efikasnosti, otpornosti, neovisnosti i odgovornosti.

Smjernice, a posebno njihov okvir, pružaju konkretne ciljeve, pokazatelje i naćine mjerenja kao podršku ovim naporima.

Revizija Smjernica izvršena je na participativan način. Prethodna verzija Smjernica i prvi nacrt revidiranog okvira Smjernica dostupni su na www.tacso.eu. U decembru 2020. godine, TACSO je objavio poziv za organizacije civilnog društva za pismeni doprinos reviziji. U januaru 2020. godine u Skoplju su održane regionalne konsultacije za civilno društvo i institucije vlasti.

Sada se organizuju konsultacije za sve zemlje korisnice IPA-e, kako bi se predstavile i raspravile Smjernice sa organizacijama civilnog društva, javnim institucijama, donatorima i drugim akterima, s ciljem dobivanja povratnih informacija za njihovo finaliziranje.

Zbog pandemije COVID-19, događaj će se održati on-line. Službeni jezik događaja je engleski. Osiguraće se simultani prijevod na bosanski / srpski / hrvatski jezik.

Molimo vas da se prijavite ovdje do četvrtka, 18. februara 2021, 17:00 sati. Konačni dnevni red i link za pristup događaju dobit ćete nakon zatvaranja registracije.

Više informacija o Smjernicama i procesu savjetovanja dostupno je na www.tacso.eu.

Preuzeto sa: hocu.ba