Događaji

Konferencija NEET 4 Change – Nevidljivi resurs

U okviru regionalnog projekta „My Career from Zero to Hero“ koji realizuju partneri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Crne Gore i Albanije, BeeZone biznis inkubator Centra za edukaciju mladih organizuje konferenciju pod nazivom „NEET 4 Change – nevidljivi resurs“.

Tema konferencije je položaj i potrebe NEET populacije (Not in Education, Employment or Training – nezaposleni mladi ljudi koji nisu u procesu formalne i/ili neformalne edukacije), kao nevidljivog resursa za razvoj društva kroz zapošljavanje i rad u IT djelatnostima, kao najbrže rastućeg sektora savremenog doba.

NEET populacija, kao specifična socijalna skupina, fokus je projekta „My Career from Zero to Hero“, čiji je cilj stvoriti mrežu organizacija civilnog društva u spomenutim državama zapadnog Balkana, osnaženu za direktan rad sa NEET populacijom i otvaranje mogućnosti njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, korištenjem one-stop-shop metodologije.

Radi se o metodologiji koja će NEET populaciji na jednom mjestu omogućiti pristup edukacijskim programima, sveobuhvatnoj podršci u razvoju njihovih biznis ideja, pristup fondovima i mentorstvo u prvim godinama postojanja njihovih biznisa.

Konferencija „NEET 4 Change – nevidljivi resurs“ bit će održana 12.02.2021. putem online platforme Zoom od 10:00 do 12:00 sati, a učesnici će imati priliku upoznati se sa temama:

  1. Prva sveobuhvatna mapping studija o potrebama i položaju NEET populacije, te potrebama i mogućnostima poslodavaca, državnih agencija i organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima NEET populacije. Istraživanje je sproveo Centar za edukaciju mladih na području cijele Bosne i Hercegovine.
  2. Ko je NEET populacija i koji su to izazovi sa kojima se suočavaju organizacije i državne agencije koje rade sa NEET populacijom? Kakve strategije se mogu koristiti kako bi se uspostavila komunikacija sa NEET populacijom?
  3. Mogućnosti zapošljavanja, samozapošljavanja i poduzetništva u IT poslovima budućnosti za NEET populaciju.
  4. Mogućnosti doedukacije i prekvalifikacije u IT sektoru kroz programe formalne i neformalne edukacije, u cilju povećavanja zapošljivosti NEET populacije i konkurentnosti na savremenom tržištu rada.
  5. Pristup fondovima za jačanje poduzetničke infrastrukture kroz organizacije koje realizuju program razvoja poduzetništva i samozapošljavanja NEET populacije.

Na konferenciji možete učestvovati putem linka: shorturl.at/cjnwB

Preuzeto sa: hocu.ba