Organizacije

Analiza postojećih zakona sa akcentom na finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih izvora

U sklopu projekta “Napravi pokret – Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno drutšvo – EMBRACE” koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) kreirana je Analiza postojećih zakona sa akcentom na finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih izvora.

Jedan od zaključaka analize je da se u budžetima lokalnih zajednica, za finansiranje (samim tim i razvoj) organizacija civilnog društva, izdvaja u prosjeku 3% ukupnih sredstava.

Publikaciju možete preuzeti na: Analiza postojećih zakona sa akcentom na finansiranje organizacija civilnog društva iz javnih izvora

Preuzeto sa: mocartrs.org