Ostalo

Poziv osobama sa invaliditetom za prijavu na stručnu praksu (INTERNSHIP) u organizacijama/ preduzećima po vlastitom izboru

U okviru projekta ”Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana” kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija amputiraca UDAS, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ”Nešto Više” Sarajevo, partner ”Nešto Više” u okviru poziva EU CDEC/21-001 poziva nezaposlene osobe sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim osobama sa invaliditetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane – ukupno njih 10, u toku cijelog projekta, – imati će priliku da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u organizacijama civilnog društva, preduzećima i lokalnim ustanovama. Poziv je namijenjen nezaposlenim osobama sa invaliditetom sa završenom srednjom školom i/ili fakultetom.

Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 19.02.2021. godine do 16h.

Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 28.02.2021. godine, i samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Zainteresovane osobe trebaju popuniti prijavni obrazac (POZIV 1) koji se popunjava online na sledećoj adresi

Kompletan tekst poziva možete preuzeti u nastvaku Poziv OSI final 2021-POZIV 1.docx

Preuzeto sa: UDAS