Stipendije za Master studije u Milanu

Najboljim studentima Politecnico di Milano dodeljuje PLATINUM stipendije u iznosu od 13. 886€ godišnje. Studenti koji dobiju GOLD stipendiju u iznosu od 8.886€ godišnje imaju pokrivene troškove smeštaja u studentskom kampusu, kao i plaćenu školarinu. SILVER stipendija pokriva troškove školarine.

STIPENDIJE su namenjene studentima koji dolaze iz zemalja van Evropske unije. Za dodelu stipendije nije potrebno posebno aplicirati, svi kandidati prijavljeni za upis na Master studije su automatski uzeti u obzir i za dodelu stipendije.

Pored ovih stipendija, koje se dodeljuju na osnovu uspeha u dosadašnjem školovanju, dostupna je i DSU stipendija koja se dodeljuje na osnovu materijalnog stanja kandidata. Visina iznosa koji DSU stipendija obezbeđuje izračunava se za svakog kandidata ponaosob i blizak je iznosu GOLD stipendije.

Na sledećem linku nalazi se lista master programa.

Prijave za upis na prvi semestar, na kom nastava počinje u septembru 2021. primaće se do 9. marta 2021. godine. Naknada za prijavu iznosi 50€, a pre slanja dokumenata potrebno je obratiti se na adresu polimi@studije.info radi registracije kandidata (možete pisati na svom maternjem jeziku). Sva dokumenta se šalju isključivo online.

Studenti koji još nisu diplomirali mogu konkurisati i bez prethodnog sticanja diplome, tako što će dostaviti uverenje sa fakulteta da mogu steći diplomu pre odlaska na studije u Milano. Studentima se nudi smeštaj po povlašćenim cenama u nekom od studentskih domova, a cene smeštaja kreću se oko 300€ mesečno. Studenti koji dobiju PLATINUM ili GOLD stipendiju imaju pokrivene troškove smeštaja.

Kandidati sa visokim prosekom u dosadašnjem školovanju (iznad 9) imaju pravo konkurisanja za ASP program interdisciplinarnih kurseva. Studenti upisani na ovaj program ne plaćaju školarinu, i dobijaju posebnu stipendiju od strane Alta Scuola Politecnica (oko 2000€) za razvoj inovativnih projekata. Na ovaj program biće primljeno 150 najboljih kandidata koji će nastavu na ASP pratiti u periodu od nekoliko radnih nedelja tokom godine, a naporedo sa nastavom na matičnom Master programu. Na kraju studija oni dobijaju diplomu ASP-a, diplomu Politecnico di Milano i diplomu Politecnico di Torino univerziteta.

Odluku o prijemu kandidata kao i odluku o dodeli stipendije ili oslobadjanju od plaćanja školarine, donosi komisija sačinjena od profesora sa odseka za koji kandidati konkurišu. Prilikom ocenjivanja dosijea komisija uzima u obzir prosek sa osnovnih studija, biografiju, motivaciono pismo i preporuku profesora.

Preuzeto sa: Centar za afirmaciju i razvoj