Intervju

INTERVJU: Biljana Andrijević, koordinatorica M.O.C.A.R.T.-a

U razgovoru sa Biljanom Andrijević, koordinatoricom mreže M.O.C.A.R.T. RS (Mreža Omladinskih Centara za Animaciju, Razvoj i Trening), pričao sam o projektu „Napravi pokret“ koji je trenutno u završnoj fazi. U nastavku od Biljane ćemo saznati kako je projekat nastao, šta su ostvarili i na koji način je ovo odlična prilika za omladinske radnike za skupljnje potrebnih znanja za vođenje omladinski centara.

Da li nam možeš reći nešto o sebi i o tome šta je projekat „Napravi pokret“?

Moji prvi koraci u nevladinom sektoru bili su, kao i kod većine– volonterski. Koordinaciju mreže M.O.C.A.R.T. Republike Spske preuzela sam prije godinu i po dana otprilike, zahvaljujući tome što su moj trud i rad prepoznali ljudi sa kojima sam radila. Mreža postoji od 2013. godine i u više navrata je bila partner na različitim projektima, ali je kroz Napravi pokret po prvi put direktno podržana od strane Vlade Kraljevine Norveške i UNDPa na šta sam zaista ponosna, posebno zbog činjenice da je ovaj projekat mnogo doprinio umrežavanju samih članica mreže i jačanju strukture jedne krovne organizacije kakva je mreža M.O.C.A.R.T. RS.

Kako je nastala ideja za projekat?

Praksa i rad na terenu pokazali su da su omladinski centri najbolji alat za uvođenje novih mladih ljudi, koji nemaju iskustva u aktivan angažman prvenstveno u svojoj lokalnoj zajednici. Upravo taj angažman vremenom prerasta u aktivno učešće u demokratskom društvu. Kako bi se omogućio kontinuitet u radu omladinskih centara neophodno je stalno osnaživanje, praćenje i procjena rada omladinskih centara, te strateški pristup jačanju kapaciteta kroz različite aspekte unapređenja kompetencija omladinskih radnika i koordinatora koji svakodnevno rade direkno sa mladima u omladinskim centrima. Jedan od svojih osnovnih programskih ciljeva Mreže je upravo rad na konstatnom jačanju kapaciteta članica, osluškujući njihove potrebe uspjeli smo kreirati program obuke koji je na kraju prepoznat i podržan od strane Vlade Kraljevine Norveške i UNDPa.

Šta je cilj projekta?

Cilj projekta jeste doprinijeti uspostavljanju održivog i stabilnog omladinski sektor kao generatora javnih politika usmjerenih ka unaprijeđenju i kreiranju povoljnijeg i stimulativnijeg okruženja za cjelokupan civilni sektor. Upravo smo se time vodili prilikom kreiranja same metodologije projekta. U četvoromodularnom sistemu obuke, koji smo obogatili T.A.L.K.S. događajem identifikovali smo one oblasti koje su najrelevantnije za efikasno, efektivno, ali i transparentno vođenje omladinskog centra.

Kako ovaj projekat pomaže mladima i šta oni mogu naučiti na njemu?

Prvenstveno cilj nam je da omladinskim radnicima pružimo podršku i set znanja kako bi njihovi omladinski centri mogli ne samo da rade nego i da opstanu i traju. Set obuka koji smo kreirali obuhvata projektni menadžment, finansijsko i administrativno upravljanje, javni nastup, prezentacijske vještine i PR, te alate za vođenje zagovaračkih akcija/kampanja. Osim što su imali priliku da nauče mnogo toga od naših predavača, koji imaju višegodišnje iskustvo u navedenim oblastima, omladinski radnici imali su priliku da stečeno znanje primjene i u praksi. Svaki od modula imao je svoj praktični dio, pri čemu je jedan od najvidljivijih rezultata T.A.L.K.S. događaj koji smo organizovali nakon trećeg modula.

Šta je zapravo T.A.L.K.S.?

T.A.L.K.S. – je platforma slobode govora koju je razvio PERPETUUM MOBILE – Institut za razvoj mladih i zajednice koji je partner na samom projektu i ujedno i sekretarijat Mreže. Platforma se zasniva na maksimalnom korištnju modernih tehnologija kako bi se promovisala sloboda govora kao jedno od osnovnih ljudskih prava, dala prilika pozitivnim uzorima u društvu i zajednici da se predstave, ali i podigla svijest kod građana o važnosti određenih tema. Kratke govore naših omladinskih radnika možete pronaći na youtube kanalu Mreže (https://www.youtube.com/channel/UCxFYfQCn4S6jRy1uM2DpYvw)

Da li ima još nešto što bi pored TALKS-a posebno izdvojila?

Kroz projekat „Napravi pokret“ koji je podržan u okviru projekta „Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – EMBRACE“, koji finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) do sada je prošlo 56 omladinskih radnika iz 16 različith omladinskih centara, što je značajno budući da je projektom zamišljeno da kroz programe obuke prođe 30 omladinskih radnika iz 15 centara.

Jedan od značajnijih rezultata jeste analiza na kojoj je radio moj kolega Miloš Kovačević, a koja se odnosi na postojeći regulatorni okvir sa akcentom na finansiranje OCD iz javnih izvora.

Akcenat smo stavili na one lokalne zajednice u kojima djeluju omladinski centri koji su dio Mreže i izdvajanja iz budžeta. Interesantno je da je analiza pokazala da u prosjeku 3% od ukupnih sredstava u budžetima lokalnih zajednica se izdvaja za finansiranje organizacija civilnog društva, pri čemu u ta 3% se ubrajaju i sredstva koja opštine/gradovi izdvajaju za finansiranje sporta. Jedan od zaključaka analize je takođe da visina izdvajanja za OCD u budžetima lokalnih zajednica nije proporcionalna njihovoj ukupnoj visini. Analaza će uskoro biti objavljena na http://www.mocartrs.org/ i predstavljaće osnov za dalje djelovanje u kontekstu izrade inicijativa koje ćemo upućivati nadležnim institucijama.

Kako se mladi ili omladinski centri mogu prijaviti na učešće, ako su zaniteresovano?

Učešće na ovom projektu jedan je od benefita članstva u mreži M.O.C.A.R.T. Republike Srpske budući da je poziv namijenjen isključivo stalnim i potencijalnim članicama mreže. Svaki put prije samog modula bude otvoren interni poziv na koji se prijavljuju omladinski radnici koji su angažovani u samim centrima. Budući da je interesovanje tokom trajanja projekta bilo značajno, donatori su odobrili organizovanje još jednog dodatno modula te će se on održati u periodu od 26-28. januara. Modul će imati konsultativno-edukativni karakter i fokus će mu biti na projektnom menadžmentu i finansijskom i administrativnom upravljanju jer su upravo te dvije oblasti identifikovane kao najpotrebnije od strane samih omladinskih radnika. Mreža poziva sve omladinske centre koji još nisu postali dio mreže da nam se pridruže, pa da zajedno damo doprinos razvoju demokratskih procesa i civilnog sektora u BiH.

Intervju vodio: Slaven Petković