Konkurišite za post-doktorsku stipendiju u nauci i inovacijama

Jedan od EUTOPIA univerziteta regrutovaće stipendiste post-doktorskih studija na bazi individualnog istraživačkog projekta i kvaliteta njihovog adademskog profila pod ugovorom od dvije godine, sa odličnim uslovima. Program počinje u septembru 2021. godine.

OBLAST: Više oblasti

OPIS: EUTOPIA stipendijama u nauci i inovacijama (SIF) pruža se prilika mladim istraživačima visokokvalitetnih profila da razviju sopstveni istraživački projekat u stimulativnom akademskom okruženju EUTOPIA saveza. Opsežna istraživačka mobilnost je sastavni dio stipendija sa dva obavezna razdoblja upućivanja: jedan na nekom drugom EUTOPIA univerzitetu i jedan na vanjskoj akademskoj ili neakademskoj partnerskoj instituciji sa ciljem poboljšanja preduzetničkog duha stipendista, ostvarljivog istraživačkog uticaja i inovacija. Dalje, stipendisti će pristupiti bogatom programu obuke, smjernicama za karijeru i akademskom nadzoru.

EUTOPIA-SIF stipendisti dokazaće kroz njihov istraživački projekat svoj kapacitet da adresiraju glavne društvene izazove u barem jednoj od pet ključnih istraživačkih oblasti:

  • Inženjering materijala: uključujući naprednu analitičku nauku, fotoniku, nauku o novim materijalima, kvantnu tehnologiju;
  • Podaci i inteligencija: uključujući vještačku inteligenciju, kompleksnost, inženjering informacionih sistema;
  • Zdravlje: uključujući imunološku i antibakterijsku otpornost, rak, starenje, reproduktivno zdravlje, neurologiju;
  • Održivost: uključujući energiju, cirkularnu ekonomiju, mobilnost, urbano planiranje, materijalno nasljeđe, vodeni menadžment;
  • Blagostanje i inkluzija: uključujući poslovni menadžment i finansije, vladavinu, etiku, nejednakosti, pravo i demografiju.

USLOVI

  • Otvoreno za priznate istraživače (faza 2 EURAXESS definicije), doktorande bilo koje nacionalnosti koji zadovoljavaju MSCA-COFUND pravilo za mobilnost. Ne primjenjuje se uslov za staž, međutim kandidati ne mogu imati trajnu istraživačku poziciju;
  • Prijavljeni su potpuno slobodni u dizajnu njihovog istraživačkog projekta. U svakom slučaju moraju naznačiti jednu ili više ključnih istraživačkih oblasti programa da karakterizuju svoj projekat. Sve discipline i aplikacije iz umjetnosti i humanističkih nauka su dobrodošle, povezano sa EUTOPIA-SIF ključnim istraživačkim oblastima.
  • EUTOPIA-SIF stipendisti ne smiju imati boravak ili izvođenje svoje glavne aktivnosti (posao, studije itd.) u zemlji izabranog primarnog univerziteta domaćina više od 12 mjeseci u tri godine pred datum sastanka.

NAČIN PRIJAVE: Prijave se vrše na linku: https://eutopia.smapply.io/

ROK ZA PRIJAVE: 21. januar 2021. godine

Detaljnije: https://eutopia-university.eu/2020/09/24/eutopia-sif/

Preuzeto sa: mladiinfo.me