Neradni dani za Novogodišnje i Božićne praznike i Dan Republike

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

01.01.2021.godine (petak) i 02.01.2021.godine (subota) / Nova godina

09.01.2021. godine (subota) / Dan Republike Srpske

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

06.01.2021.godine (srijeda) i 07.01.2021.godine (četvrtak) / Badnji dan i pravoslavni Božić

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

Na sajtu Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske objavljen je Kalendar republičkih i vjerskih praznika u Republici Srpskoj za 2021. godinu.

Na ovaj način, građani Srpske su informisani o predstojećim praznicima u narednoj godini a o svakom pojedinačnom prazniku, resorno ministarstvo će objavljivati saopštenje za javnost.

Preuzeto sa: Ministarstvo uprave i lokalne samouprave