Ostalo

Drugi javni poziv nezaposlenim mladim osobama i ženama

Pozivamo nezaposlene osobe, koje su prijavljene na biroima za zapošljavanje u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, da se prijave za podršku privatne agencije za zapošljavanje Kolektiv (MojPosao.ba) u okviru projekta Svjetske banke uz podršku Ambasade Švedske.

Kakvu vrstu podrške mogu očekivati nezaposlene osobe:

Pomoć u traženju posla, uključujući savjetovanje i spajanje sa poslodavcem sa ciljem zapošljavanja

Edukaciju za traženje posla uključujući pripremu biografije i pripremu za intervju za posao; „soft“ vještine kao što su komunikacijske vještine, timski rad; upoznavanje sa pravima i odgovornosti radnika itd.

Obuku za ponuđeni posao

Podršku u otklanjanju prepreka za pronalaženje posla kao što su prijevoz, briga o djeci i sl.

U skladu sa ciljanim skupinama projekta definisanim sporazumom sa Svjetskom bankom, podrškom projekta bit će obuhvaćene osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

  • da su prijavljeni na biru za zapošljavanje u Banjaluci (filijala Banjaluka), Istočnom Sarajevu (filijala Istočno Sarajevo), Kantonu Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu i
  • da su dugoročno nezaposleni (12 mjeseci i duže) mladi od 18 do 35 godina, bez univerzitetskog obrazovanja ili
  • mladi od 18 do 35 godina koji su ostali bez posla tokom pandemije COVID-19, svih nivoa obrazovanja.

Žene se mogu prijaviti za podršku projekta bez obzira na dob, ukoliko ispunjavaju ostale uslove.

Osobe koje su ostale bez posla tokom pandemije virusa COVID-19 mogu se prijaviti za podršku projekta bez obzira na nivo obrazovanja.

(Bez univerzitetskog obrazovanja znači da osobe imaju završenu najviše srednju školu ili postsekundarno obrazovanje što uključuje i majstorske ispite).

Ovaj poziv ostaje otvoren do 10.01.2021.

Poziv može biti produžen ili ponovljen ukoliko se ukaže potreba u skladu sa projektom.

Vaše lične podatke koje podijelite sa nama prilikom popunjavanja prijave za projekat, a u svrhu učešća u projektu, pohranjujemo u bazu MojPosao.ba i koristimo ih u svrhu definisanu projektom što znači da ih možemo dijeliti sa svim zainteresovanim stranama koje su uključene u projekat (službe za zapošljavanje, potencijalni poslodavci, partneri i saradnici Kolektiva na provođenju projektnih aktivnosti te obrazovne i/ili druge ustanove/organizacije koje pružaju usluge obuke/edukacije).

O agenciji za posredovanje pri zapošljavanju Kolektiv (MojPosao.ba)

Kolektiv (MojPosao.ba) je rješenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike od 30.06.2009. dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti posredovanja u zapošljavanju. Dozvola je obnovljena 2018. godine te smo upisani u registar privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanje pri Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Dozvola uključuje:

  • Posredovanje u zapošljavanju
  • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih osoba i poslodavaca o mogućnostima zapošljavanja
  • Organiziranje osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih osoba
  • Profesionalno usmjeravanje, informiranje i savjetovanje stručnih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, u sudskom registru Kolektivu upisana je djelatnost agencija za zapošljavanje.

Kompletno poslovanje usklađeno je sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i Evropskom uredbom o zaštiti ličnih podataka (GDPR) te su baze ličnih podataka upisane u glavni registar Agencije za zašitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine.

Napomene:

Podrška može uključivati sve ili samo neke od navedenih mjera, u zavisnosti od potreba nezaposlenih osoba i kapaciteta projekta.

U slučaju velikog broja prijava, podrškom ne mogu biti obuhvaćene sve osobe koje se prijave na osnovu ovog javnog poziva s obzirom na ograničene kapacitete projekta. U tom slučaju, izbor korisnika projekta izvršit će se slučajnim odabirom.

Vašu prijavu na javni poziv popunite klikom na link „Prijavi se ovdje

Ukoliko Vam je potrebna pomoć prilikom prijave ili imate pitanje u vezi sa projektom možete nas kontaktirati putem e-maila: podrskawb@kolektiv.ba.

Preuzeto sa: hocu.ba