Stipendije

New Europe College (NEC) postdoktorske stipendije

Otvorene su prijave za New Europe College (NEC) stipendiju 2021-2022. Ova godišnja stipendija namijenjena je rumunskim i međunarodnim akademicima (na postdoktorskom nivou) u svim oblastima humanističkih i društvenih nauka (uključujući pravo i ekonomiju).

OBLAST: Humanističke i društvene nauke

OPIS: Očekuje se da će stipendisti raditi na svojim projektima i učestvovati u naučnim događajima koje organizuje NEC. Prisustvo na nedeljnim seminarima na kojima se raspravlja o radu stipendista je obavezno. Na kraju stipendije, od stipendista se očekuje da predaju istraživački rad koji odražava rezultate njihovog rada tokom trajanja stipendije. Radovi će biti uvršteni u publikaciju NEC.

Stipendija nudi:

  • Mjesečnu stipendiju od 850 EUR (bez poreza)
  • Smještaj u Bukureštu, koji sadrži stambene prostorije i radni prostor
  • Naknada putnih troškova iz matične/boravišne države do Bukurešta i nazad
  • Stipendistima koji ostanu čitavu akademsku godinu nudi se jednomesečno istraživačko putovanje u instituciju po njihovom izboru
  • Stipendisti imaju besplatan pristup biblioteci NEC i elektronskim resursima.

USLOVI

  • Otvoreno za postdoktorske akademike (sa izuzetkom Pontica Magna, koja takođe prihvata prijave doktoranata i kandidata koji nemaju diplomu)
  • Rumunski i međunarodni kandidati u svim oblastima humanističkih i društvenih nauka ispunjavaju uslove za osnovni NEC program.

NAČIN PRIJAVE: Potrebna dokumenta za prijavu: nedavna fotografija, skenirana doktorska diploma, dva pisma preporuke (na engleskom, francuskom ili njemačkom), napisana izričito u prilog vašoj prijavi za NEC stipendiju.

Za prijavu popunite aplikacionu formu.

ROK ZA PRIJAVU: 15. januar 2021.

Detaljnije: https://nec.ro/fellowships/apply-for-a-fellowship/

Preuzeto sa: mladiinfo.me