Stipendije

Scholarly Communications Lab postdoktorske stipendije

Otvorene su prijave za Scholarly Communications Lab postdoktorsku stipendiju 2020/2021. Oni traže postdoktoranta da se pridruži njihovom interdisciplinarnom timu istraživača na jednogodišnjem istraživačkom boravku u Scholarly Communications Lab (ScholCommLab) u Vankuveru, BC, Kanada.

OBLAST: Više oblasti

OPIS: Ova pozicija je dio Sharing Health Research, višegodišnjeg projekta koji finansira SSHRC, a koji ispituje onlajn komunikaciju zdravstvene nauke. Iako ova pozicija može biti posebno relevantna za akademike koji imaju predznanje u naučnoj/zdravstvenoj komunikaciji, digitalnom novinarstvu, komunikaciji o riziku/krizi, društvenim medijima ili metanauci, oni primaju prijave kandidata iz bilo koje oblasti zainteresovanih za ovu temu istraživanja.

Ova stipendija će ponuditi uspješnom kandidatu priliku da sarađuje sa njihovim timom na projektu sopstvenog dizajna, usmjerenog na javnu komunikaciju naučne neizvjesnoti i/ili na onlajn cirkulaciju medicinskih preparata.

Od kandidata se traži da predaju jedan ili dva kratka predloga za istraživanje (pola stranice ili manje) koji se odnose na ovu širu temu. Namijenjeni su da nam pruže osjećaj vaših istraživačkih interesa i metodološkog pristupa; oni nisu formalni predlozi, pa nema potrebe da objašnjavate svaki detalj ili uključujete referentnu listu.

Bruto plata iznosi 45854,74 USD (60000 CAD) godišnje. Dodatno finansiranje može biti dostupno za predstavljanje rezultata saradnje na dogovorenim konferencijama.

USLOVI

  • Podnosilac zahtJeva treba da ima doktorat (ili već zakazan datum odbrane)
  • Sposobnost samostalnog rada i kao dio raznolikog tima
  • Sposobnost osmišljavanja, obima i izvršavanja projekta u roku od jedne godine
  • Odlične interpersonalne vještine
  • Tečno znanje engleskog (pismenog i verbalnog)
  • Disciplinarno znanje i interdisciplinarna radoznalost.

NAČIN PRIJAVE: Prijava mora da sadrži: propratno pismo, 1-2 potencijalne projektne ideje povezane sa temom projekta koje bi željeli da sprovode kao postdoktorski saradnik (najviše oko 250 riječi po ideji), detaljan CV (uključujući spisak publikacija), kontakt detalje za tri reference.
Prijave se šalju na mejl: afleerac@sfu.ca sa „Preprints Postdoctoral Fellowship“ u naslovu mejla.

ROK ZA PRIJAVU: U toku.

Detaljnije: https://www.scholcommlab.ca/join-us/postdoct-preprint-comm/

Preuzeto sa: mladiinfo.me