Konkursi

Nagrada Kaiser-Maximilian-Preis za evropske zasluge na regionalnom i lokalnom nivou za 2021. godinu

Savezna pokrajina Tirol i grad Innsbruck su povodom navršavanja 85. godine života dugogodišnjeg gradonačelnika grada Innsbruck i predsjednika pokrajinskog parlamenta Tirola dr. Aloisa Luggera (†) kao priznanje za njegove zasluge u Evropi 1997. godine utemeljili nagradu Kaiser-Maximilian-Preis, evropsku nagradu za regionalnu i lokalnu politiku savezne pokrajine Tirol i grada Innsbrucka.

Tokom priprema za godinu sjećanja na cara Maksimilijana 2019. godine savezna pokrajina Tirol i grad Innsbruck ponovno su pripremili nagradu KaiserMaximilian- Preis.

Dodjelom ove nagrade odlikuju se izvanredni projekti osoba, institucija,odnosno organizacija putem kojih se postiže europska viša vrijednost na regionalnom i/ili lokalnom nivou. Podnosioci projekta moraju biti pouzdani i u stanju provesti i završiti projekt.

Posebno se uzimaju u obzir projekti koji se na poseban način čine zaslužnim za evropsko razumijevanje i konsolidaciju Evrope, miran suživot i slogu u Evropi. Potrebno je navesti vezu s lokalnim i regionalnim nivoom. Podneseni projekti moraju pružati mogućnost provođenja dokazanih praksi i njihovog prenošenja kao najboljih praksi na druge općine i regije.

Evropsku misao potrebno je jačati kod građanki i građana velikim učinkom na javnost. Projekt ne smije biti usmjeren na dobit ili ostvarenje druge prednosti uz imovinsku korist i ne smije se kositi sa zakonskim odredbama ili općim evropskim pravnim načelima.

Podneseni projekti trebaju imati inovativan smjer, nove pristupe, odnosno slijediti metode organizacije i sadržavati procjenu učinaka, odnosno razvoja u pogledu ciljeva projekta koji se slijede, odnosno očekivanih učinaka. Ovdje su mjerodavni višestruki aspekti evropske integracije. Odlučujući kriteriji su pritom učinkovitost projekta, održivost i kreativnost, kao i fokus na pokretanju drugih ciljnih grupa u samostalnom angažmanu u pogledu savladavanja izazova u Evropi.

Nagrada Kaiser-Maximilian-Preis dodjeljuje se svake dvije godine. Nagrada se sastoji od povelje, medalje (lik Cara Maksimilijana I. iz 1509.) i novčane nagrade u visini od 10.000 EUR. Novčana nagrada namijenjena je za izvrstan Seite 2 von 2 projekt. Nagrada se dodjeljuje osobi, instituciji, odnosno organizaciji za evropske zasluge na regionalnom i lokalnom nivou.

Projekte je potrebno podnijeti online putem integrirane platforme za prijavu na internetskoj stranici www.kaisermaximilianpreis.at. Projekte je potrebno podnijeti na njemačkom, francuskom ili engleskom jeziku.

Krajnji rok za prijavu je 31. januar 2021. godine.

Dopis-Nagrada-Kaiser-Maximilians-Preis

Preuzeto sa: mreza-mira.net