Edukacija

Trening: Trauma i rezilijentnost u novinarstvu

Novosadska novinarska škola, Mediacentar Sarajevo i Albany Associates pozivaju novinare, urednike i producente da se prijave na online dvodnevni trening o traumi i razlijentnosti u teškim vremenima.

Trening će biti održan 19. i 20.12.2020. online putem platforme Zoom, a tokom treninga će se, između ostalog, razgovarati o traumi u novinarstvu, psihološkoj razilijentnosti, tehnikama intervjuisanja i narativima strategije u radu sa osjetljivim izvorima, kao i o zastrašivanju, uznemiravanju i digitalnom nasilju.

Učesnici će tokom treninga imati priliku steći znanja o načinima izvještavanja o traumatičnim pričama, kao o senzitivnom i efikasnom intervjuisanju osoba koje su iskusile traumu s ciljem minimiziranja opasnosti od stvaranja dodatne neprijatnosti sagovornika.

Osim sticanja vještina koje mogu koristiti u svakodnevnom radu, učesnici će imati priliku upoznati se i sa tehnikama koje će im pomoći da se uspješnije nose i sa sopstvenim stresom prouzrokovanim zastrašivanjem, uznemiravanem i digitalnim nasiljem sa kojim se mogu susresti tokom obavljanja novinarskog posla, ali i načinima pružanja podrške kolegama i kreiranja psihiloški podržavajuće atmosfere u redakciji za sve koji rade na traumatičnim pričama ili se sami bore za određenom traumom.

Predavači na ovom treningu biće saradnici Dart centra za novinarstvo i traumu, organizacije koja edukuje novinare i studente novinarstva o psihologiji traume i izveštavanju o njoj.

Učešće je besplatno.

Rok za prijavu je 17.12.2020.

Više informacija o treningu i načinu prijave dostupno je ovdje.

Preuzeto sa: media.ba