Studenti

Erazmus+ program za studente Poljoprivrednog fakulteta

U okviru Erazmus + programa raspisuje se poziv za razmjenu studenata između Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i Poljoprivrednog fakulteta za međunarodni razvoj (ISTOM) iz francuskog grada Anžer.

Dostupne su dvije stipendije za studente prvog ciklusa studija Poljoprivrednog fakulteta, u trajanju šest mjeseci, od septembra 2024. do februara 2025. godine. Studenti će primati mjesečne naknade za pokrivanje putnih troškova i troškova života u Francuskoj.

Potrebna dokumentacija za prijavu studenata je:

1. Popunjena prijava – Obrazac 2;

2. Biografija – CV;

3. Potvrda o prosječnoj ocjeni sa prvog ciklusa studija;

4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Prijave sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol Poljoprivrednog fakulteta (u tom slučaju na naznačenu adresu elektronske pošte poslati isti dan kratku poruku da je prijava predata u pisanoj formi).

Rok za prijavu je 30. juni 2024. godine.

Više detalja o instituciji domaćinu je na linku.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci