Takmičenja

Studentsko takmičenje: Izazov COVID-19

British Council poziva mlade i talentirane studente i studentice osnovnih i master studija da kreiraju prijedloge praktičnih politika koji se tiču izazova nastalih uslijed pandemije virusa COVID-19.

Osim mogućnosti da pokušaju riješiti neke od najvažnijih problema s kojima se svijet danas suočava, ovo natjecanje bit će i prilika za umrežavanje uspješnih studenata iz različitih naučnih oblasti i osvajanje online kurseva na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Što je studentsko natjecanje Izazov COVID-19?

Studentsko natjecanje Izazov COVID-19 posvećeno je kreiranju prijedloga praktičnih politika s ciljem rješavanja najvećih izazova današnjice. Natjecatelji/ce trebaju dostaviti svoje prijedloge praktičnih politika u skladu sa smjernicama (vidjeti ispod) do 8. decembra 2020. Pet prvoplasiranih timova ili samostalnih prijava dobit će priliku da sudjeluju u online finalu natjecanja gdje će u tri minute predstaviti svoje ideje žiriju u kome će biti kreatori praktičnih politika, lideri iz civilnog sektora i predstavnici donatorske zajednice. Online natjecanje će biti održano u drugoj polovici januara 2021. godine.

Zašto studentice i studenti trebaju sudjelovati u ovom natjecanju?

Neki od razloga zbog kojih se treba prijaviti na natjecanje uključuju:

 • priliku za pohađanje online kurseva – prvoplasirani tim osvojit će vaučer u vrijednosti od 1500 funti, dok će drugoplasirani tim osvojiti vaučer u vrijednosti od 1000 funti za kurseve na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu
 • prijedlog rješenja bit će objavljen u British Council online zbirci svih prijedloga praktičnih politika finalnog natjecanja
 • umrežavanje s drugim studentima i studenticama iz različitih akademskih oblasti
 • razvoj vještina kritičkog mišljenja, rješavanja problema i komunikacije.

Što su izazovi na koje treba odgovoriti?

U kontekstu ovog natjecanja, “izazovi” su tematske cjeline u okviru kojih natjecatelji/ce trebaju izabrati određen problem i pokušati ga riješiti kroz svoje prijedloge praktičnih politika. Tematske cjeline natjecanja su sljedeće:

 • Kako odgovoriti napandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz jačanje društvene pravde i zaštitu najranjivijih?
 • Kako odgovoriti napandemiju COVID-19 i oporaviti se od nje uz istovremeno jačanje otpornosti na klimatske promjene?

Tko se može prijaviti na natjecanje?

Sve studentice i studenti osnovnih i master studija na svim univerzitetima u Bosni i Hercegovini (državnim i privatnim) mogu se prijaviti na natjecanje. Studenti moraju imati između 18 i 30 godina u trenutku isteka roka za slanje prijave na natjecanje (8. decembar 2020.).

Da li je ovo natjecanje za individualne prijave ili timove?

Na natjecanje se studenti i studentice mogu prijaviti i samostalno i kao dio tima od najviše tri člana/članice. Posebno ohrabrujemo timove koji uključuju studente i studentice s različitih fakulteta da se prijave. Jednako će biti tretirane individualne i timske prijave.

Kako se prijaviti?

Pažljivo proučite detaljne instrukcije za natjecanje, kao i aplikacioni formular i pošaljite nam svoju prijavu, s osnovnim informacijama o članovima/članicama tima, do 8. decembra 2020. na Ivan.Koroman@britishcouncil.ba.

Koji su najvažniji datumi u ovom procesu?

 • Pošaljite aplikaciju do 8. decembra 2020.
 • Izabrat ćemo pet najinspirativnijih prijedloga do 20. decembra 2020.
 • U januaru 2021. bit će pripreme za veliko finale.
 • U januaru 2021. na online natjecanju finalisti/ce predstavljaju žiriju svoje ideje tokom trominutne prezentacije.
 • U februaru 2021. objavljujemo online zbirku svih prijedloga praktičnih politika koji su ušli u finalno natjecanje.

Studentsko natjecanje: Izazov COVID-19 je dio programa “Unaprjeđenje uloge nauke u društvu” (SEP), koji finansira i implementira British Council.

Applications form

Instructions

Preuzeto sa: hocu.ba