Ostalo

Javni poziv za učešće na 8. Festivalu “Ljetne večeri Studio Teatra” 2024.

Pozivaju se pozorišne/kazališne kuće, ansambli i ostale organizacije profesionalne pozorišne produkcije iz Bosne i Hercegovine i inozemstva da prijave predstave rađene u njihovoj produkciji ili koprodukciji za učešće u netakmičarskom programu festivala Ljetne večeri Studio Teatra 2024., koji će se održati u periodu od 02. do 07. jula 2024. godine u Zenici, BiH. U programu festivala ukupno će biti šest predstava, četiri za odrasle i dvije za djecu.

PROPOZICIJE:

 • Pozorišta/kazališta/trupe mogu prijaviti neograničen broj predstava,
 • datum premijerne izvedbe predstave nije ograničavajući faktor za prijavu,
 • krajnji rok za prijave predstava je 10. maj 2024. godine (u odnosu na datum na koverti ili pristiglu poruku e-pošte),
 • selekcija predstava će biti objavljena najkasnije mjesec dana prije početka festivala,
 • prioritet imaju predstave manje forme i obima zbog scenskog prostora u kojem će se odvijati festivalske aktivnosti.

Prilikom prijave potrebno je priložiti sljedeće:

 • snimak predstave (link),
 • podatke o autoru dramskog teksta,
 • podatke o reditelju i ostalim članovima autorskog tima,
 • afišu/brošuru/programsku knjižicu predstave i plakat (pdf),
 • izvod iz kritike i press clippinga,
 • listu tehničkih zahtjeva sa detaljnim popisom svih potreba i specifičnih zahtjeva.

Pijave slati na  e-mail:studio.teatar@gmail.com ili poštom na adresu:

Studio Teatar, Stara Čaršija 2, 72 000, Zenica, Bosna i Hercegovina

Svim gostujućim ansamblima će biti pružena tehnička i produkcijska podrška u pripremi i realizaciji adaptacione probe i festivalske izvedbe predstave, u okviru tehničkih i produkcijskih mogućnosti. Selekciju predstava koje će učestvovati na festivalu obavit će članovi organizacionog odbora nakon isteka roka za prijave, nakon čega će potencijalni učesnici biti kontaktirani radi konkretnih dogovora oko realizacije gostovanja na festivalu.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja možete nas kontaktirati putem e-maila studio.teatar@gmail.com ili putem telefona 061 335 898.

Preuzeto sa: Studio Teatar