Korisno

Navike koje povećavaju poslovnu produktivnost

Produktivnost je ključna za uspjeh u modernom poslovnom okruženju. Istraživanjima je utvrđeno da se rastom produktivnosti povećava zadovoljstvo poslom, motivacija i opća dobrobit.  

Poslovni portal Inc je naveo četiri navike kojima se može povećati produktivnost, a to su da se odrede jasni ciljevi, da se odrede prioriteti, da se prave pauze i da se nauči reći ne.

Odredite jasne ciljeve

Određivanjem specifičnih, ostvarivih ciljeva možete povećati produktivnost. Prema rezultatima više studija, određivanjem ciljeva možete povećati produktivnost za 30 posto. Takve ciljeve trebate određivati svaki dan, svaku sedmicu i svaki mjesec.

Odredite prioritete

Određivanje prioriteta na osnovu njihove važnosti i hitnosti može vam pomoći da se fokusirate na ono što je esencijalno. Ključno je da razumijete ono što je uvijek važno za vašu karijeru, ono što bi moglo biti prekretnica u vašoj profesiji.

Ostavljanjem po strani onoga što vam je manje važno eliminirate stres i dobivate više vremena da se posvetite onome što je zaista važno. Ako ne odredite prioritete, lako se možete omesti, što pokazuje da se fokusirate na ono na šta ne možete utjecati. To može uzrokovati stres i iscrpljenost umjesto da ste se posvetili onome na šta ste mogli utjecati i što volite raditi.


Pravite pauze

Najbolji način da se suprotstavite iscrpljenosti jeste pauza. Istraživanjima je također utvrđeno da češće pauze na poslu dovode do manjeg stresa. Pauza može biti u vidu šetnje, meditacije ili neke druge aktivnosti koja vas relaksira.

Naučite reći ne

Naučiti reći ne vam omogućava da minimizirate svoje obaveze i da se posvetite onome što vam je važno. Oni koji imaju problem reći ne su više izloženi mogućnosti da će doživjeti stres, sagorijevanje na radnom mjestu (burnout) i depresiju.

Preuzeto sa: manager.ba