Događaji

Predavanje: “Vizantija i Zapadna Evropa”

Pozivamo Vas na našu manifestaciju ”Srijedom na Filozofskom” 06.03.2024. godine u 12 časova u amfiteatru 203, u sklopu koje će biti održano predavanje prof. dr Radivoja Radića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dugogodišnjeg gostujućeg profesora na Katedri za istoriju našeg fakulteta, na temu Vizantija i Zapadna Evropa.

Dobro došli!

Preuzeto sa: Instagram @filozofski_fakultet_banjaluka