Stipendije

Za studentske stipendije u akademskoj 2023/24. godini 2.130.000 maraka

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske objavilo je konačnu rang-listu stipendista prema kojoj je dodijeljeno 1.065 stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u Republici Srpskoj, za šta je budžetom planirano 2.130.000 maraka.

U kategoriji uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija dodijeljeno je 689 stipendija i to studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se finansiraju iz budžeta 561 stipendija, studentima drugog ciklusa studija 80 stipendija i studentima trećeg ciklusa studija 24 stipendije.

Studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama, koje se ne finansiraju iz budžeta, dodijeljeno je 25 stipendija.

U kategoriji ostalih studenata prvog ciklusa studija dodijeljena je 331 stipendija.

Studentima deficitarnih zanimanja prvog ciklusa studija dodijeljene su 24 stipendije, dok je studentima sa invaliditetom, koji ostvaruju pravo na dodatak za pomoć i njegu drugog lica prvog, drugog i trećeg ciklusa studija dodijeljeno 20 stipendija.

Stipendija iznosi 200 maraka mjesečno i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.

Konačnu rang-listu stipendista možete pogledati ovdje.

Preuzeto sa: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske